Σελίδα 1 από 1

ΕΝ ΤΑΙΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΟΥ (Στιχ.αίνων Μ.Τρίτης)

Δημοσιεύτηκε: 10 Απρ 2014, 20:35
από darlasis12
"Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων Σου", στιχ.αίνων όρθρου Μ.Τρίτης, ήχος α΄, ψάλλει σε ζωντανή ηχογράφηση ο Γιώργος Δαρλάσης