Σελίδα 1 από 1

Ύμνοι Λειτουργίας Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Δημοσιεύτηκε: 28 Αύγ 2010, 05:12
από Παναγιώτης
Ὕμνοι Λειτουργίας Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου (Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται, Τὸν θάνατόν Σου Κύριε, Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε ὁ Θεός, Μνήσθητι Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, Ἄνες ἄφες συγχώρησον ὁ Θεός, Κοινωνικὸν "Γεύσασθε"), ψάλλουν Χρήστος Τσακίρογλου-Κωνσταντῖνος Βουκικλάκης [προστέθηκε στίς 12/11/2007]