Σελίδα 6 από 6

Απ: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσιεύτηκε: 08 Μαρ 2013, 18:41
από Παναγιώτης
Και να συμπληρώσω ότι η "παράλληλη χρήση" του Ασματικού και του ΤΑΣ ήταν μέχρι την Εικονομαχία (9ος αι) περίπου. Μετά ο κόσμος παραμέρισε το Ασματικό για τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε αυτήν την συζήτηση.

http://analogion.gr/f/topic/?p=731#p731

«Επίσης και ο Φουντούλης παραδέχτηκε ότι «μέχρι και την εποχή της Εικονομαχίας ίσχυαν παράλληλα και τα δύο τυπικά, το ασματικό στους ενοριακούς ναούς και το μοναχικό ή μοναστικό στα μοναστήρια. Από την Εικονομαχία και εδώ για διαφόρους λόγους (δεν τους αναφέρει...) παραμερίσθηκε σιγά-σιγά το κοσμικό τυπικό και επεκράτησε το μοναχικό και στους ενοριακούς ναούς. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα σ' ολόκληρο την Ορθόδοξο Εκκλησία» (τόμος γ' των απαντήσεων, σελ. 134).»

Απ: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσιεύτηκε: 08 Μαρ 2013, 19:12
από dkalpakidis
Παναγιώτης έγραψε:Και να συμπληρώσω ότι η "παράλληλη χρήση" του Ασματικού και του ΤΑΣ ήταν μέχρι την Εικονομαχία (9ος αι) περίπου.
Για τις ημερομηνίες απάντησα. Προσωπικά βλέπω χρήση και μετά τον 9ο αιώνα αν και αρχίζει η διείσδυση του μοναχικού τυπικού από νωρίς.
Πάντως το επόμενο...
Αναγνώστης έγραψε: Οι σλαβόφωνες χώρες φαίνεται ότι μόνο ένα τυπικό γνώρισαν αυτό δηλαδή που ισχύει μετά την εικονομαχία σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία.
"ελέγχεται", διότι:
«Ἑπομένως ὁριστικῶς δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ὅταν εἰς τοὺς Θεσσαλονικεῖς ἀδελφοὺς ἀνετέθη ἡ ἀποστολὴ τῆς Μοραβίας (862) καὶ ἤρχισαν νὰ μεταφράζουν τὰ λειτουργικὰ βιβλία, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἡ λατρεία ἐτελεῖτο καὶ εἰς τοὺς δύο τύπους· εἰς τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς καὶ εἰς τὰς συντηρητικὰς μονὰς τῆς πρωτευούσης κατὰ τὸ τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, εἰς δὲ τὴν τοῦ Στουδίου καὶ τὰς μονάς, αἱ ὁποῖαι ἡκολούθησαν τὴν καινοτομίαν, κατὰ τὸ τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα» (Blagoy Tchiflianov, Ο λειτουργικός τύπος μεταφρασμένος υπό των αγίων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, Λειτουργικά Βλατάδων 31, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 53 - 54)