Συντομογραφίες αναφορών

Περί του Τυπικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 906
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Συντομογραφίες αναφορών

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 11 Μαρ 2008, 00:29

Συντομογραφίες αναφορών

ΤΓΡ, Τυπικὸν Οἰκονόμου Γεωργίου Ῥήγα.
ΤΜΕ, Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (Γεωργίου Βιολάκη, 1888).
ΤΚΠ, Τυπικὸν Ἐκκλησιαστικόν, ὑπὸ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Κων/πολις 1838.
ΠΑΡ, Παρακλητική, ἐκδ. ΦΩΣ (τυπωμένη τῷ 1997).
ΜΗΝ, Μηναῖον, ἐκδ. ΦΩΣ (ἔκδ. περὶ τὸ 1997(;), ἐκτὸς 3 μηνῶν ἐκδ. 2000).
ΤΡΔ, Τριῴδιον, ἐκδ. ΦΩΣ (ἔκδ. 2001).
ΜΑΔ, Μηναῖον, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας (ἔκδ. διαφόρων ἐτῶν).
ΤΑΣ, Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα (ἔκδ. 1545).
ΤΑΣ(1685), Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα (ἔκδ. 1685).
ΤΑΔ, Τυπικὸν τῆς ἐν Ἄθῳ Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγ. Διονυσίου, 1909 (τυπ. 2004).
ΗΕΕ(χ), Ἡμερολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔτους χ, Ἀποστ. Διακονία.
ΔΒΔ, Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2004 (,βδ’), Ἀποστ. Διακονία.
ΔΒΣ, Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2006 (,βστ’), Ἀποστ. Διακονία.
ΔΒΖ, Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2007 (,βζ’), Ἀποστ. Διακονία.
ΗΟΠ(χ), Ἡμερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔτους χ, ἔκδ. Οἰκ. Πατριαρχείου.
ΜΤ(χ), «Μικρόν Τυπικόν» ἔτους χ, Ἀθῆναι, ἔκδ. Νεκτ. Παναγοπούλου.
ΖΤ, Ζητήματα Τυπικοῦ, Οἰκονόμου Γεωργίου Ῥήγα.
ΜΕ, «Ἐξήγησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκολουθίας», Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου († 23 Ἰουνίου 1444), Migne PG 160, 1163-1194.
ΣΘ, «Περὶ τῆς θείας Προσευχῆς», Ἁγίου Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης († 1429), Migne PG 155, 535-670.
ΣΥΜ, Περιοδικόν «ΣΥΜΒΟΛΗ» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ).
ΤΣ, Τάξις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Σαββάτου, Γ. Γ. Μπεκατώρου, Ἀθῆναι 1983.
ΣΤ, Σύστημα Τυπικοῦ, πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Ἀποστ. Διακονία, 2006.
ΔΑ, Διάταξις τῆς Ἀγρυπνίας κατὰ τὸ Τυπικὸν τοῦ Ἁγ. Σάββα, Ἀρχιμ. Δοσιθέου, 2005.
ΤΚΔ, Τυπικόν, π. Κωνσταντίνου Δ. Δεληχρήστου, ἔκδ. β’, Λάρισα 2002.
ΤΑΑ, «Τάξις τοῦ Μεγάλου καὶ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν, χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως, ὡς καὶ τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν, ἱερουργοῦντος Ἀρχιερέως», Ἀρχιεπισκόπου Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι 2000.
ΤΨΠ, Ἀπὸ τὴν Τάξη καὶ Ψαλμωδία στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ Κων/πόλεως, πρωτ. Σεραφεὶμ Φαράσογλου, Ἀθήνα 1988.
ΩΡΛ, Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Ἀποστολικὴ Διακονία, ἔκδ. γ’ 1995.
ΙΟΠ, Ἱερατικὸν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1895.
ΙΕΡ, Ἱερατικόν, Ἀποστολικὴ Διακονία, ἔκδ. α’, 1962, ἀνατύπ. ζ’, 2000.
ΨΑΛ, Ψαλτήριον τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Δαυίδ, ἐκδ. Β.Δ. Σαλίβερος.
ΣΥΛ, Συλλειτουργικόν, ἔκδ. Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὄρος, 1997.
ΕΓΚ, Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου, ὑπὸ ἀνωνύμου, Ἀποστ. Διακονία, ἔκδ. ΙΔ’ 1996.
ΕΚΠ, Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου, ὑπὸ π. Κων. Παπαγιάννη, Ἀποστ. Διακονία, ἔκδ. ΣΤ’ 2005.
ΣΥΒ, Ἀκολουθία τοῦ Ἀναγνώστου, ἤτοι Συλλειτουργικόν, ὑπὸ ἀνωνύμου, Βενετία 1862.
ΕΥΧ, Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, Βενετία 1862 (ἔκδ. ΑΣΤΗΡ)
ΦΝΤ, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικὰς ἀπορίας, Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, 1997.
ΑΟΕ, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθ. Ἐκκλησίας, Μητρ. Σωφρ. Εὐστρατιάδου, Ἀπ. Διακονία, 1995.
ΕΟΕ, Ἑορτολόγιον τῆς Ὀρθ. Ἐκκλησίας, Πρωτ. Κων. Θ. Πλατανίτου, Ἀπ. Διακονία, 1997.
ΛΕ, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, πρεσβ. Γ.Σ. Κουγιουμτζόγλου, 2002.
ΕΚΛ, Ἐκλογάριον, ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2001.
ΙΒΜ(8), Τὸ Εἱρμολόγιον καὶ ἡ παράδοση τοῦ μέλους του, π. Σπ. Ἀντωνίου, ΙΒΜ (8), 2004.
ΟΕΒ, Ὀκτάηχον Ἑβδομαδάριον, Δοσιθέου Μοναχοῦ Κατουνακιώτου, Φυλή, 1995.
ΤΑ, Ἡ Τελετὴ τῆς Ἀρτοκλασίας, Ἄρχ. Πρωτοψάλτου Δημητρίου Ἰωαννίδου, Φυλή, 1994.
ΓΠΣ, Συμβολαί εἰς τὴν Ἰστορίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Γεωργίου Παπαδοπούλου, Ἐν Ἀθήναις, 1890 (ἀνατύπ. ἐκδ. Κουλτούρα, 2002).
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τυπικόν”