Σελίδα 1 από 1

Ψάλτης και νηστεία

Δημοσιεύτηκε: 28 Μαρ 2008, 06:22
από Παναγιώτης
Ο ΞΘ' Κανόνας των αγίων Αποστόλων αναφέρει ρητά την υποχρέωση των ψαλτών να τηρούν επί ποινή καθαιρέσεως τις καθιερωμένες νηστείες ("Ει τις... ψάλτης την αγία Τεσσαρακοστήν ου νηστεύει, ή Τετράδα, ή Παρασκευήν, καθαιρείσθω. Εκτός ει μη δι' ασθένειαν σωματικήν εμποδίζοιτο")
Θωμά Κ. Αποστολοπούλου, "Η εκκλησιαστική μουσική στο εκκλησιαστικό δίκαιο", Θεσσαλονίκη 1999, εκδ. "Εν χορδαίς".