Σελίδα 1 από 1

Επισφράγισις Απολύσεως Ακολουθιών κατά το Πεντηκοστάριον

Δημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2008, 00:18
από Παναγιώτης
Σε όλες τις ακολουθίες (από της Κυριακής του Θωμά) μέχρι και της θ' ώρας της Τρίτης της ς' εβδομάδος του Πάσχα (Τετάρτη η απόδοσις της εορτής του Πάσχα, Πέμπτη η Ανάληψις) αντί του επισφραγίσματος "Δι' ευχών", ο ιερεύς ψάλλει ή εκφωνεί ολόκληρον το "Χριστός ανέστη", του ψάλτου αντιφωνούντος εν τέλει "Αληθώς ανέστη ο Κύριος",

βλ. Δίπτυχα 2008 σ. 145, Τυπική Διάταξις Αποστ. Παπαχρήστου 2008 σ. 204, Μικρόν Τυπικόν 2008, σ. 282, υποσ. 135.