Σελίδα 1 από 1

Νυν απολύεις και τρισάγιο εσπερινού

Δημοσιεύτηκε: 07 Ιουν 2008, 10:02
από coevang
Κατά τον εσπερινό τη Διακαινήσιμο εβδομάδα παραλείπεται το Νυν απολύεις και το τρισάγιο που ακολουθεί. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και κατά την ακολουθία της μεταλήψεως ή όχι;

Re: Νυν απολύεις και τρισάγιο εσπερινού

Δημοσιεύτηκε: 07 Ιουν 2008, 12:24
από dkalpakidis
coevang έγραψε:Κατά τον εσπερινό τη Διακαινήσιμο εβδομάδα παραλείπεται το Νυν απολύεις και το τρισάγιο που ακολουθεί. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και κατά την ακολουθία της μεταλήψεως ή όχι;
Η ακολουθία της Μεταλήψεως, όπως και η προοιμιακή προσυχή που σχολιάσαμε σε άλλο θέμα, δεν είναι ακριβώς ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ αλλά ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ μάλλον.
Δεν λέγονται δηλαδή στην ΣΥΝΑΞΗ στις ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ τις ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
Παρά ταύτα πολλοί συνηθίζουν να τις λένε και εις τον ΝΑΟΝ.
Εφόσον συμβαίνει αυτό μάλλον και το "Νυν απολύεις" μετά των υπολοίπων πρέπει να παραλείπεται.
"Χριστός ανέστη" εκ γ' και ευθύς απολυτίκιον Χρυσοστόμου , Δόξα κοντάκιον Χρυσοστόμου, Και νυν "Τη πρεσβεία Κύριε" (δεν απαγορεύονται θεοτοκία στην Διακαινήσιμο- αντιθέτως...) και η απόλυσις ως είθισται.
(Υπάρχει ένα μικρό θέμα με το "Την Τιμιωτέραν" - για αντικατάσταση με το "Φωτίζου, φωτίζου" - αλλά βλέπουμε ότι σε όμοια περίπτωση [εναρκτήριος ακολουθία] προβλέπεται το "Την τιμιωτέρα")