Σελίδα 1 από 1

Ακάθιστος ύμνος, ωδή δ', τη ακηράτω Παρθένω (παλάμη)

Δημοσιεύτηκε: 31 Μαρ 2008, 08:00
από Παναγιώτης
http://music.analogion.net/Texterrors/index.html

"τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ": ὁ εἱρμὸς τῆς δ' ᾠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πρέπει νὰ λέγεται ὡς «τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ» (Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου, Ἀποστ. Διακονία, 2005) καὶ ὄχι «τῇ ἀκηράτῳ παλάμῃ» (κ. Ἰωάννης Ρούμελης).