Σελίδα 1 από 1

Κυριακή των Βαϊων : εν πόλει τη Αγία (και όχι Βηθανία)

Δημοσιεύτηκε: 13 Απρ 2008, 05:59
από Παναγιώτης
"ἐν πόλει τῇ ἁγία": Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων εἰς τὸ ἰδιόμελον τοῦ Ν' Ψαλμοῦ, τὸ σωστόν εἶναι «εἰσέρχεται ἐν πόλει τῇ ἁγίᾳ» (Τριώδιον, ἐκδ. ΦΩΣ) καὶ ὄχι τὸ «εἰσέρχεται ἐν πόλει Βηθανίᾳ» (π.χ. Δοξαστάριον-Τριῴδιον Πέτρου-Κηλτζανίδου, σ. 143), διότι τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ὁ Χριστὸς εἰσέρχεται εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπὶ πώλου καθήμενος καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα χαρακτηρίζονται καὶ ἀπὸ Προφῆτες καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό ὡς πόλη Ἁγία (κ. Ἰωάννης Ρούμελης).

ἀπὸ τό: http://music.analogion.net/Texterrors/index.html