Σελίδα 1 από 1

"πάσαν νυν βιοτικήν"

Δημοσιεύτηκε: 25 Ιουν 2008, 14:08
από dkalpakidis
Τόσο στο Νέον Εγκόλπιον όσο και στα Κείμενα Λειτουργικής του μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη η φράση του Χερουβικού Ύμνου "πάσαν την βιοτικήν" διορθώθηκε σε "πάσαν νυν βιοτικήν".

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στην διατριβή του καθηγητού Κωνσταντίνου Καραγκούνη:
"Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑΣ"