Εκλογάριον (περιεχόμενα)

Τυπικόν του Όρθρου
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 906
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Εκλογάριον (περιεχόμενα)

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 08 Απρ 2008, 05:08

Το εκλογάριον είναι λειτουργικό βιβλίο περιέχων εκλογή εκ των Ψαλμών του Προφήτου και Βασιλέως Δαβίδ προς χρήσιν των ολονυκτιών και λοιπών εορτασίμων ακολουθιών. Ένα τέτοιο βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου.

Τα περιεχόμενα έχουν ως εξής:
 • Ανοιξαντάρια.
 • Μακάριος ανήρ.
 • Ο Πολυέλεος. Δούλοι Κύριον. Αλληλούϊα.
 • Εξομολογείσθε τω Κυρίω (είτα η εκλογή της αγομένης εορτής. Και μετ' αυτήν τα τροπάρια Δόξα, Τον Πατέρα προσκυνήσωμεν, Και νυν, Την Μητέρα Σου προσάγει Σοι).
 • Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος, Τη Κυριακή της Τυρινής. Εκλαύσαμεν, Αλληλούϊα.
 • Εκλογή εκ της Δαβιτικής Βίβλου, συλλεγείσα και τεθείσα αρμοζόντως παρά του σοφωτάτου Νικηφόρου του Βλεμμίδου εν εκάστη εορτή όλου του χρόνου.
  • Σεπτεμβρίου Η', Εις το γενέσιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Της πραότητος αυτού. Αλληλούϊα.
  • Σεπτεμβρίου ΙΔ', Εις την σεβασμίαν Ύψωσιν του τιμίου Σταυρού. Τους πολεμούντάς με. Αλληλούϊα.
  • Σεπτεμβρίου ΚΣΤ', Εις τον άγιον ένδοξον Απόστολον Ιωάννην τον Θεολόγον και εις τους λοιπούς Αποστόλους. Το στερέωμα. Αλληλούϊα.
  • Οκτωβρίου ΚΣΤ', Εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριον και εις τους λοιπούς Μάρτυρας. Και δύναμις. Αλληλούϊα.
  • Νοεμβρίου Η', Εις την Σύναξιν των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων Δυνάμεων. Ψαλώ Σοι. Αλληλούϊα.
  • Νοεμβρίου ΙΓ', Εις τον Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον και εις τους λοιπούς Ιεράρχας. Την οικουμένην. Αλληλούϊα.
  • Νοεμβρίου ΚΑ', Εις τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εν όρει Αγίω αυτού. Αλληλούϊα.
  • Δεκεμβρίου Ε', Εις τον Όσιον Πατέρα ημών Σάββαν και εις τους λοιπούς Οσίους. Της δεήσεώς μου. Αλληλούϊα.
  • Δεκεμβρίου ΚΕ', Εις την Γέννησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πάσα η γη. Αλληλούϊα.
  • Ιανουαρίου ΣΤ΄, Εις τα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και ευλογήσαι ημάς. Αλληλούϊα.
  • Φεβρουαρίου Β', Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εις τας Θεομητορικάς εορτάς. Λόγον αγαθόν. Αλληλούϊα.
  • Μαρτίου ΚΕ', Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Τω βασιλεί δός. Αλληλούϊα.
  • Τη Κυριακή των Βαΐων. Εν πάση τη γη. Αλληλούϊα.
  • Τη Κυριακή του Θωμά. Ευπρέπειαν ενεδύσατο. Αλληλούϊα.
  • Εις την Ανάληψιν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν φωνή αγαλλιάσεως. Αλληλούϊα.
  • Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν. Το στερέωμα. Αλληλούϊα.
  • Ιουνίου ΚΔ', Εις το Γενέσιον του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τω λαώ αυτού. Αλληλούϊα.
   24Jun - IM Arxaggelwn.mp3
  • Ιουλίου Κ', Εις την εορτήν του Προφήτου Ηλιού. Όλην την ημέραν. Αλληλούϊα.
  • Ιουλίου ΚΕ', Εις την Κοίμησιν της Αγίας και Θεοπρομήτορος Άννης. Της δεήσεώς μου. Αλληλούϊα.
  • Αυγούστου ΣΤ', Εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν όρει αγίω Αυτού. Αλληλούϊα.
  • Αυγούστου ΙΕ', Εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Πάσα η γη. Αλληλούϊα.
  • Αυγούστου ΚΘ', Εις την αποτομήν του τιμίου Προδρόμου. Ο φοβούμενος τον Κύριον. Αλληλούϊα.
Τέλος και τω Θεώ δόξα.
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Παναγιώτης την 08 Απρ 2008, 05:10, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τυπικόν Όρθρου”