Σελίδα 1 από 1

Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, πότε λέγεται;

Δημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2008, 22:10
από Γιάννης
Αταξία παρατηρείται σε αυτό το θέμα.... οι περισσότεροι ψάλτες το λένε όταν λέει ο ιερέας την απόλυση...Ο αναστάς εκ νεκρών... (πολλές φορές δεν φταίνει και οι κακόμοιροι οι ψάλτες).

Κανονικά (Ιερατικό της Αποστολικής Διακονίας του 1962 ), μετά το Δι'ευχών, λένε οι Χοροί Αμήν, Ο ιερέας λέει Η Αγία Τριάς διαφυλάξοι πάντας υμάς... και ο δεξιός χορός αντεπεύχεται λέγων Τον ευλογούντα και αγιάζοντα....

Re: Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, πότε λέγεται;

Δημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2008, 23:37
από Miltiadis Pappas
Κανονικά δεν λέγεται ποτέ. Αυτή η Αποστολική διακονία έχει διαλύσει τα πάντα. Επ' ευκαιρίας, στη Μ. Εβδομάδα της Απ. Διακονίας, στην απόλυση λέγει ότι η ευχή "Κύριε και Δέσποτα" λέγεται "καθ' εαυτούς". Η ερμηνεία πολλών ιερέων είναι ότι δεν πρέπει να αναγιγνώσκεται. Μέγα σφάλμα. Εάν υπάρχει ένας ιερεύς; δεν θα λεχθεί καθόλου;
Στη Μ. Εκκλησία, πριν την απόλυση, κατέρχεται ο πατριάρχης από το θρόνο και ασκεπής, ποιεί τρεις μετάνοιες και αναγιγνώσκει χαμηλοφώνως (τόσο όσο να ακούγεται) την ανωτέρω ευχή.