Σελίδα 1 από 1

Απολυτίκια Θεοτοκία Εσπερινού/Όρθρου

Δημοσιεύτηκε: 11 Οκτ 2011, 15:20
από shmeron
Συχνά ψάλλονται ως θεοτοκία τα αναστάσιμα του ήχου του απολυτικίου. Ωστόσο στο τέλος του Ωρολογίου υπάρχει ένας κατάλογος με θεοτοκία για κάθε ήχο και για κάθε ημέρα. Πότε ψέλνονται τα αναστάσιμα και πότε αυτά;

Απ: Απολυτίκια Θεοτοκία Εσπερινού/Όρθρου

Δημοσιεύτηκε: 13 Οκτ 2011, 20:41
από ΔΚΚ
Εν συντομία:

Απολυτίκια Αναστάσιμα τις Κυριακές (εκτός αν τύχει Δεσποτική Εορτή).

Θεοτοκία των Αναστασίμων Απολυτικίων (καλούμενα και α' Θεοτοκία) τις Κυριακές (εκτός αν τύχει Δεσποτική ή Θεομητορική Εορτή, ή προεόρτια/μεθέορτα). Επίσης τις καθημερινές (όταν δεν είναι προεόρτια/μεθέορτα) όταν εορτάζει Άγιος εις η', ή Άγιος εις ς' (και δεν έχει Σταυροθεοτοκία στην Ακολουθία του).

Όλες τις υπόλοιπες ημέρες ψάλλονται τα υπόλοιπα που ανέφερες και ειδικότερα:

μόνο καθημερινές,

και όταν ο Άγιος είναι μη εορταζόμενος και δεν δικαιούται απολυτικίου λέμε το απολυτίκιον της ημέρας και το θεοτοκίον του απολυτικίου της ημέρας (ζήτει Μ. Ωρολόγιον: "απολυτίκια, εν ταις λοιπαίς της εβδομάδος ημέραις ψαλλόμενα, ότε ουκ έστιν εορτή"

αν είναι μη εορταζόμενος και δικαιούται απολυτικίου ή είναι εορταζόμενος εις ς' (με σταυροθεοτοκία στην ακολουθία του) λέμε θεοτοκίον της ημέρας ομόηχον (ζήτει τέλος Παρακλητικής: "Θεοτοκία εις έκαστον ήχον").

Δες και εδώ: Σύγκριση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Ὄρθρου τῶν ἑορταζομένων ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ ( http://analogion.gr/typikon/articles/93 ... ou-orthrou ) και τα συναφή άρθρα εκεί.

Απ: Απολυτίκια Θεοτοκία Εσπερινού/Όρθρου

Δημοσιεύτηκε: 14 Οκτ 2011, 18:19
από shmeron
Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, όσα παραθέτεις είναι διαφωτιστικά. Δεν καταλαβαίνω μόνο την αναφορά στην παρουσία ή όχι Σταυροθεοτοκίων στις ακολουθίες των Αγίων. Τι σηματοδοτεί η παρουσία ή η απουσία τους;

Απ: Απολυτίκια Θεοτοκία Εσπερινού/Όρθρου

Δημοσιεύτηκε: 16 Οκτ 2011, 22:14
από ΔΚΚ
Δύσκολη ερώτηση. Φαίνεται ότι η παρουσία Σταυροθεοτοκίων υποδηλώνει ακολουθία Αγίου μη έχοντος Μεγάλη Δοξολογία.

Επίσης, κάτι σχετικό, κατά τον Γ. Μπεκατώρον, "μη διαφεύγη δε τινος την προσοχήν, ότι τα εν ταις ακολουθίαις Σταυροθεοτοκία, οσάκις ψάλλωνται εν Τετάρτη ή εν Παρασκευή, κωλύουσι την Μεγάλην Δοξολογίαν, προς τήρησιν της νηστείας των ημερών αυτών".

Δυστυχώς δεν γνωρίζω περισσότερα προς το παρόν.