Σελίδα 1 από 1

μουσικά Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας

Δημοσιεύτηκε: 01 Μάιος 2012, 07:32
από leo7165
Ἀπό τό μηνολόγιο τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Σύρκα ἀνεβάζω τό ἀπολυτίκιο, τό ἰδιόμελο μετά τόν πεντηκοστό ψαλμό καί τό δοξαστικό τῶν αἴνων ἐπί τῇ μνήμη τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας.