Σελίδα 1 από 1

Σαραντισμός βρέφους

Δημοσιεύτηκε: 11 Ιουν 2008, 07:30
από Παναγιώτης
Να πούμε και λίγα λόγια για τον σαραντισμό των βρεφών.

Στο Ευχολόγιον το Μέγα υπάρχουν οι «Ευχαί εις Γυναίκα Λεχώ, μετά τεσσαράκοντα ημέρας». Άλλοι το αποκαλούν «ακολουθία του σαραντισμού».

«Τη δε τεσσαρακοστή ημέρα το βρέφος προσάγεται πάλιν τω Ναώ επί τω εκκλησιασθήναι, είτουν αρχήν λαβείν του εισάγεσθαι εις την Εκκλησίαν· προσάγεται δε παρά της Μητρός, ήδη κεκαθαρμένης, και λελουμένης ούσης, παρόντος και του μέλλοντος αναδέχεσθαι τούτο κατά το Βάπτισμα.... Ο ιερεύς εισάγει το παιδίον εις το άγιον Θυσιαστήριον, ει μεν είη άρρεν· ειδέ θήλυ, έως των Ωραίων Πυλών». Ο Φουντούλης λέει ότι όταν ο ιερέας εισάγει το παιδί στο Ιερό, πρέπει να εισέλθει από την νότια πύλη και να εξέλθει μετά την προσκύνηση από την βόρεια πύλη του ιερού.

Πρέπει λοιπόν οι μητέρες να επικοινωνούν με τον ιερέα της ενορίας τους, για να τελέσει τον σαραντισμό του παιδιού των στις σαράντα ημέρες ακριβώς από την γέννησή του. Παρών κατά τον σαραντισμό πρέπει να είναι και ο μελλοντικός ανάδοχος του παιδιού.

Απ: Σαραντισμός βρέφους

Δημοσιεύτηκε: 03 Ιούλ 2008, 18:18
από Δημητράκης
Εγώ παρατηρώ μερικές φορές ότι ο ιερέας τα αγόρια απλώς τα περιφέρει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Το σωστό είναι να προσκυνεί ο ιερέας στα τέσσερα μέρη της Αγίας Τράπεζας έχοντας το βρέφος, και όχι απλώς να περπατάει γύρω-γύρω.