Σελίδα 1 από 1

Θυμιάτισμα των Χορών των Ψαλτών

Δημοσιεύτηκε: 26 Ιούλ 2008, 00:05
από Παναγιώτης
Συνήθως οι ιερείς θυμιούν τους κληρικούς πρώτα και μετά τους λαϊκούς ημικυκλικά (συμπεριλαμβάνοντας και τους ψάλτες) αρχίζοντας από αριστερά (κατά τους ιερείς) προς τα δεξιά.

Πρώτη φορά σήμερα είδα, ιερέα, να θυμιά τους χορούς των ψαλτών ξεχωριστά (πρώτα τον δεξιό χορό, έπειτα τον αριστερό) και μετά να θυμιάζει τους λαϊκούς ημικυκλικά, και αυτό με παρέπεμψε στο γεγονός ότι αυτός ο ιερεύς διακρίνει ότι οι ψάλτες είναι κατώτεροι κληρικοί (όπως και είναι κατά τους ι. Κανόνες).

Ποια η γνώμη σας;

Απ: Θυμιάτισμα των Χορών των Ψαλτών

Δημοσιεύτηκε: 26 Ιούλ 2008, 03:32
από Miltiadis Pappas
Στον πατριαρχικό ναό κ. Παπαδημητρίου, ο πατριάρχης λειτουργών, θυμιάζει -στο χερουβικό- πρώτα το θρόνο τρις (με το θυμιατό που έχει μόνο τρία κουδούνια), έπειτα τις εικόνες του ιερού από τρις καθ'εκάστη και αμέσως μετά τους χορούς, πρώτα του πρωτοψάλτη, έπειτα του λαμπαδαρίου και τέλος τον λαό. Μάλιστα, όταν θυμιά τον λαό, προσεκτικά αποφεύγει να θυμιάσει (επειδή κινείται ημικυκλικά) εκ δευτέρου τους χορούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους διακόνους σε πατριαρχική χοροστασία. Είναι πάντα δύο και αφού αιτηθούν την ευλογία (Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα τούτο), θυμιάζουν τρεις φορές εις τριπλούν τον πατριάρχη ευλογούντος Αυτού και αφού θυμιάσουν ο μεν δεξιόθεν του ιερού, ο δε αριστερόθεν τις εικόνες στον ίδιο ρυθμό, σταματούν ενώπιον του ιερού και αφού ποιήσουν σχήμα, στρέφονται ο καθένας προς ένα αναλόγιο (ο πρώτος τη τάξει κατά τη χειροτονία προς τον πρωτοψάλτη και ο έτερος προς τον λαμπαδάριο) και θυμιάζουν ένα έκαστο μέλος του αναλογίου, ποιούντων αυτών σχήμα. Τέλος, επανερχόμενοι προς το ιερό, αφού κάνουν ξανά σχήμα, στρέφονται προς τον λαό και αφού φτάσουν στο ύψος του θρόνου, κάνουν σχήμα προς τον πατριάρχη και ξεκινούν να θυμιάζουν εκατέρωθεν τα κλίτη και τον λοιπό ναό.

Απ: Θυμιάτισμα των Χορών των Ψαλτών

Δημοσιεύτηκε: 16 Ιαν 2010, 18:27
από nmnovice00
Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουν συζητηθεί κατά το παρελθόν στο forum, και κάποια (όπως αυτό) τα βλέπω μόλις τώρα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Παππά για τις πολύτιμες, πράγματι πληροφορίες του, για την τάξη στον Πατριαρχικό Ναό. Μου θυμίζει ο τρόπος που περιγράφει στο μήνυμά του, την μοναχική τάξη που διατηρείται ακόμα στο Άγιο Όρος και σε πολλές άλλες ιερές μονές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δεν είναι άλλος από τον τρόπο που περιγράφεται σε παλαιές λειτουργικές φυλλάδες, και στις οποίες προβλέπεται ακριβώς αυτό, να θυμιάζονται δηλαδή ημικυκλικά τα στασίδια των χορών κατά αρχαιότητα και πριν προχωρήσουν οι διάκονοι στον υπόλοιπο ναό και τον νάρθηκα, να γίνεται στάση στο μέσον του ναού, κάτωθεν του πολυελέου με τρία θυμιάσματα προς ανατολάς, ή, αν είναι ένας με θυμίασμα σταυροειδές στο κέντρο του ναού. Αυτή η στάση γίνεται και κάθε φορά που περατώνεται ένα τμήμα του ναού.

Κάτι που μου είχε προξενήσει εντύπωση σε πατριαρχική χοροστασία και δεν γίνεται στο Όρος (το είχα δεί όταν χοροστάτησε ο Πατριάρχης στην Αγία Σοφία Κιέβου προ 2 ετών) είναι ότι οι διάκονοι θυμιάζουν και στην επιστροφή τους προς τον κυρίως ναό, κάτι που δεν προβλέπεται από τις φυλλάδες και στο Όρος, απ' ό,τι ξέρω, δεν γίνεται. Οι διάκονοι κανονικά γυρίζουν μέχρι το κέντρο του ναού, κάτω από τον πολυέλεο, χωρίς να θυμιάζουν, ακριβώς για να μη διπλοθυμιατίσουν τους ευρισκομένους εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου.

Ασφαλώς και το θυμιάτισμα των Ψαλτών πριν τους λαϊκούς έχει να κάνει με την εκκλησιαστική ιεραρχία. Ας μη μας κάνει εντύπωση. Από τον καιρό των Αποστόλων υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Στις Διαταγές των Αποστόλων, λ.χ., αναφέρεται μετά λεπτομερείας η τάξη κατά τον εκκλησιασμό και κατά την Θ. Κοινωνία. Οι Χριστιανοί χωρίζονταν σε ομάδες, ανάλογα με το φύλλο, την ηλικία και την εκκλησιαστική τους ιδιότητα, στέκονταν σε συγκεκριμένα μέρη του ναού και κοινωνούσαν κατά τάξη, υπό την επιτήρηση των Διακόνων, Υποδιακόνω, Διακονισσών κ.λπ. Είναι φυσικότατο, λοιπόν, και το θυμίασμα να γινόταν κατά την ίδια τάξη, και οι Ψάλτες να ελάμβαναν την ευλογία του ιεραρχικά.

Αυτά για το θέμα προς το παρόν.

π.Ν.