Σελίδα 1 από 1

Μουσική Μέλισσα, Θεοδώρου Π.Π. Φωκαέως (έκδοση 2020)

Δημοσιεύτηκε: 03 Φεβ 2020, 20:52
από Παναγιώτης
Μουσική Μέλισσα, Θεοδώρου Π.Π. Φωκαέως (έκδοση 2020)

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐκδόσεως τοῦ 1847, ἦταν εκπληκτικὴ ἐμπειρία: Ὅσα κείμενα, καθαρίστηκαν ἀπὸ τὴ φθορὰ τῶν παλαιῶν τυπογραφικῶν στοιχείων, ἐψάλλησαν στὸ ἀναλόγιο. Διαπιστώθηκε εὐκολότερη ἀπόδοση τῶν ὕμνων.

Πολλὲς φορές, ἕνα κλάσμα ἤ μία λεπτομέρεια μελῳδικῆς γραμμῆς, δημιουργεῖ ἄμεση, διαφορετικὴ ἀπὸ τὰ συνήθη, αἴσθηση τοῦ Λόγου τῶν κειμένων στὸ Ἀναστασιματάριο.

Μὲ προσεκτικὴ ματιὰ, φαίνεται ἡ ἀπὸ καρδίας μουσική πένα τοῦ Θ.Π.Π. Φωκαέως καὶ ἡ μετὰ λόγου γνώσεως φυσική ἐξέλιξη τῶν προγενεστέρων Ἀναστασιματαρίων.

Ἡ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ, βιβλίο συλλεκτικό, πρόκειται νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸν Ἰούνιο 2020, μὲ τὸ σύστημα συνδρομητῶν σὲ μέγεθος 24 Χ 17 cm.

Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρὸς ἐγγραφὴ συνδρομητὲς, νὰ στείλουν email μὲ τὴ Διεύθυνση Ἀποστολῆς, τηλέφωνα ἐπικοινωνίας. Τιμὴ 40€. Στὴ τιμή συμπεριλαμβάνονται ἔξοδα συσκευασίας καὶ ἀποστολῆς στὶς διευθύνσεις ἐγγραφῆς.


Πρώϊος Νικόλαος Πρωτοψάλτης – Μουσικοδιδάσκαλος
τηλ. 6982068513, email: nikpro@mac.com
Λογ/σμός τρ. Πειραιώς: ΙΒΑΝ: GR6301720210005021005875701


Ἔγινε προσπάθεια, ἡ ἐπανέκδοση τοῦ 2020 νὰ χρησιμοποιεῖται στὸ ἀναλόγιο πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἡ ἀποκατάσταση τῶν σελίδων ἔγινε μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸ μουσικό κείμενο, στὸ χαρακτήρα τῶν μουσικῶν συμβόλων καὶ τῶν κειμένων.

Ὀρθογραφικὰ λάθη διορθώθηκαν, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας μας νὰ διαβάσουμε ἐκκλησιαστικὰ κείμενα κατ᾽ούσίαν. Διορθώσεις ἔγιναν στὰ σφάλματα παροραμάτων, καὶ σὲ προβλήματα τῆς τυπογραφίας τοῦ 1847: Μικρομετακινήσεις μαρτυριῶν, τονισμός χρώματος σὲ κάθε μουσικό ἤ πεζὸ χαρακτήρα & εὐθυγράμμιση τῶν λέξεων, κυριολεκτικά γράμμα γράμμα ... Ὅπερ ἦταν τὸ πλέον χρονοβόρο.
ΜΜΕΛΙΣΣΑ.pdf