Σελίδα 1 από 1

NEUMES - καθολικό πρότυπο κωδικοποίησης χειρογράφων

Δημοσιεύτηκε: 27 Ιούλ 2010, 10:11
από Παναγιώτης
NEUMES - καθολικό πρότυπο κωδικοποίησης χειρογράφων

Neumed and Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard
(πρότυπο κωδικοποίησης για την ψηφιακή μεταγραφή μεσαιωνικών δυτικών και βυζαντινών ψαλτικών πηγών)

«NEUMES» είναι τα αρκτικά γιά Neumed and Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να σχεδιαστεί και να χτιστεί μία υποδομή λογισμικού γιά την ψηφιακή μεταγραφή και την περιγραφή των μεσαιωνικών ψαλτικών χειρογράφων. Ο στόχος είναι ένας ομοιόμορφος τρόπος με τον οποίο το περιεχόμενο των χειρογράφων μπορεί να διαβάζεται, να ερευνάται και να αναλύεται με τον υπολογιστή.

Η Πρώτη Φάση της πρωτοβουλίας γνώρισε σημαντική πρόοδο ως προς την αποτελεσματική αντιπροσώπευση των στοιχείων της νευματικής ψαλτικής, έτσι ώστε:

(α) μελωδικά πρότυπα μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ των διαφόρων δυτικών και ανατολικών νευματικών σημειογραφειών

(β) το «διπλωματικό αντίγραφο» της πηγής επιτυγχάνεται από τα στοιχεία

(γ) σύνδεσμοι υπερ-κειμένου (hyperlinks) συνδέουν μεταγραφές σε εικόνες, σε ευρετήρια βάσεων δεδομένων, ή άλλο περιεχόμενο online

(δ) μεγάλα σύνολα online μεταγραφών θα είναι εξερευνήσιμα με υπολογιστική αποδοτικότητα.

Έχουμε εστιάσει την εργασία μας στην επίλυση των βασικών τεχνικών προβλημάτων και «boundary conditions» των πρώιμων τύπων σημειογραφίας. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την NEUMES ταξονομία και NeumesXML Σχήμα.

Η δεύτερη φάση θα συνεχίσει να επεκτείνει και να καθορίζει την αντιπροσώπευση στοιχείων, θα βελτιώσει το λογισμικό μας γιά την εισαγωγή δεδομένων και την απεικόνιση, θα επικεντρωθεί στη σύγκριση μελωδικών προτύπων.

Άρθρο: «Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο»
http://www.scribeserver.com/barton/publ ... ely_el.pdf

μέλος ακαδημαϊκής επιτροπής: π. Κωνσταντίνος Τερζόπουλος