Σελίδα 1 από 1

Ειρμοί των Κανόνων με Σελιδοδείκτες (Ειρμολόγιον Πέτρου Πρωτοψάλτου Βυζ. - Χουρμούζιος 1825)

Δημοσιεύτηκε: 12 Ιουν 2018, 09:34
από Παναγιώτης
Παραθέτω στὸ φιλόμουσο κοινό, τοὺς

Εἱρμοὺς ἐκ τοῦ Εἱρμολογίου Πέτρου τοῦ Βυζαντίου (Χουρμούζιος 1825) μετὰ σελιδοδεικτῶν (ἐν σειρᾷ, καὶ ἀλφαβητικῶς "αβ").

Τὸ πρωτότυπο ψηφιακὸ βιβλίο εἶναι ἐκ τῆς Ἀνέμης τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οἱ σελιδοδεῖκτες προστεθήκανε, πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν Μαθητῶν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς (Ψαλτικῆς Τέχνης), καὶ γιὰ νὰ ἀγαπήσουν οἱ Μαθητὲς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοὺς Θεολογικώτατους Εἱρμοὺς τῶν Κανόνων, καὶ ἐν γένει τοὺς Κανόνες.