Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Περί του Τυπικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 907
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 28 Φεβ 2008, 11:57

Κατ' αρχήν αυτό το δίλημμα που πολλοί λειτουργιολόγοι έχουν θέσει, είναι τεχνητό και εκτός τόπου και χρόνου.

Στην ουσία δεν υπάρχει τέτοιο δίλημμα, γιατί εδώ και 1000+ χρόνια η Εκκλησία (οι ενορίες) ακολουθεί σε γενικές γραμμές το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας που είναι το ισχύον σήμερα στις ενορίες.

Για την ιστορία, το ισχύον τυπικόν της Εκκλησίας (των ενοριών) είναι το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας (του Βιολάκη που λέμε) από το 1888, και προ αυτού το Τυπικόν του Κωνσταντίνου (1835) και προ αυτού από τον 8ο-9ο αιώνα (μετά την εικονομαχία) το Τυπικόν της Μονής του Αγίου Σάββα. Το δε Τυπικόν του Κωνσταντίνου και του Βιολάκη είναι απλώς απλοποιημένες εκδόσεις του Τυπικού του Αγίου Σάββα (και αυτό μάλλον έγινε λόγω του ρεύματος εκκοσμίκευσης που είναι έκδηλο τους δύο τελευταίους αιώνες).

Ορισμένες αναφορές:

Τὸ Τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἤτοι τὸ ἱεροσολυμιτικὸν μοναστικὸν τυπικόν, ἐνωρίς εἶχε διαδοθῆ εἰς τὰς ἐκτὸς τῆς Παλαιστίνης μονάς, μετὰ δὲ τὴν Εἰκονομαχίαν ἐπεκράτησε βαθμιαίως καὶ εἰς τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, ἀντικαταστῆσαν τὸ προηγουμένως ἰσχῦον εἰς αὐτούς τυπικὸν τῶν «ᾀσματικῶν ἀκολουθιῶν». Τὸ τελευταῖον διετηρήθη κατ’ ἐξαίρεσιν εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τῆς ἁλώσεως ἐκείνης ὑπὸ τῶν Λατίνων (ἔτος 1204) καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν τῆς Θεσσαλονίκης μέχρι τῶν χρόνων τοῦ ἀρχιεπισκόπου Συμεών (+1429) καὶ ἔτι βραδύτερον. [...]. Βλέπε Γεωργίου Γ. Μπεκατώρου, ἄρθρον «Τυπικόν», Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμος 11ος, στήλαι 900-904, καὶ Ἰω. Φουντούλη, Τὸ λειτουργικὸν ἔργον Συμεὼν τοῦ Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 1966, σ. 145-159.
[Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Δεληδήμος, ΣΥΜΒΟΛΗ, τ. 7, σ. 9, ὑποσ. 2]

Τὸ Κοσμικὸ Τυπικὸ ἢ λεγόμενο ᾈσματικό, εἶχε προέλευση τὴν Ἀντιόχεια. Τὸ Μοναστηριακὸ Τυπικὸ σώζει τὴν Ἱεροσολυμιτικὴ παράδοση καὶ μάλιστα τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα. Καὶ τὰ δύο Τυπικά, τελικά, ἔχουν θετὴ πατρίδα τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου δέχτηκαν εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις, καὶ κυρίως στὴ μονὴ τοῦ Στουδίου. Τὸ Κοσμικὸ Τυπικὸ προέβλεπε μεγάλη χρήση τῶν ψαλμῶν, κατανεμημένων σὲ ἀντίφωνα, μὲ σύντομα ἢ καὶ λίγο ἐκτενέστερα ἐφύμνια τροπάρια ἀνὰ στίχο. Τὸ Μοναστηριακὸ Τυπικὸ περιλαμβάνει, ὡς πλουσιότερο, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς δεήσεις, τὶς εὐχές, τοὺς ψαλμούς καὶ τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα, πολλὰ καὶ ποικιλώνυμα τροπάρια, τὰ ὁποῖα κυρίως πληθύνθηκαν ἀπὸ λόγιους μοναχοὺς μετὰ τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῶν Εἰκονομάχων. Ἀγαπήθηκαν πολύ καὶ ἐπικράτησαν καὶ συνέβαλαν στὸν μαρασμὸ τοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ, τὸ ὁποῖο ἀπ’τὴν Φραγκοκρατία καὶ μετὰ σχεδὸν λησμονήθηκε.
[Γρ. Στάθης, Πρακτικά Α’ Ψαλτικοῦ Συνεδρίου, σ. 74-75.]

[...] Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν καὶ μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν εἰκονομαχικῶν ἐρίδων (727-843), συνετελέσθη ἕνας ἀλληλοδανεισμὸς κοσμικῶν καὶ μοναστηριακῶν τυπικῶν στοιχείων. Ἡ εἰκονομαχία ὅπως ἦταν φυσικό, εἶχε ἀντίκτυπο καὶ στὴ θεία λατρεία. Ἡ ἄρρηκτη σχέση της μὲ τὸ χῶρο τελέσεώς της, τὸ ναό, συνέβαλε στὴν ἀποδυνάμωσή της, ἰδιαίτερα στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τὰ μοναστήρια ὅμως, ὡς νέες Θερμοπύλες τότε, διεξήγαγαν μὲ ἀρκετὲς θυσίες τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν εἰκονομάχων, οἱ δὲ μοναχοὶ κατάφεραν νὰ διατηρήσουν μὲ ἀξιοζήλευτη εὐαισθησία τὴ λατρευτικὴ παράδοση. [...] Ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ ἔτος 843, ἦταν ἐπίτευγμα τῶν μοναχῶν. Οἱ ἀγῶνες τους ἀναγνωρίσθηκαν, ὁ μοναχισμὸς ἐνισχύθηκε καὶ τὰ μοναστήρια ἔγιναν τὰ «παντεπιστήμια» τῆς πατερικῆς πνευματικότητος. Στὴν συνείδηση τῶν λαϊκῶν, τὸ λατρευτικὸ πρόγραμμα τῶν μοναχῶν, κατανοήθηκε ὡς ἡ «ὀρθοδοξότερη» λατρευτικὴ ἐμπειρία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν υἱοθέτηση καὶ ἀφομοίωση τῶν περισσοτέρων ἱδιαιτεροτήτων του ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ τυπικὴ πραγματικότητα.
[Δημ. Κ. Μπαλαγεώργος, Ἡ Ψαλτικὴ Παράδοση τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ (διδακτορικὴ διατριβή), Ἀθήνα 2001, σ. 96.]


Η προσωπική μου γνώμη:

Ας τηρούμε το ΤΜΕ το κατά δύναμιν.

και ας αφήσουμε τα τεχνητά διλήμματα σε αυτούς που τα δημιούργησαν.
Παναγιώτης.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 907
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Re: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 28 Φεβ 2008, 12:05

Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος

«Ἡ ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας τρία πράγματα διετήρησεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ.
α) τὴν ἀκρίβειαν τῶν τυπικῶν διατάξεων,
β) τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν μουσικὴν καὶ τοὺς ψάλτας, καί
γ) τὴν συνεχῆ ἐπαφὴν πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ψαλλόμενα»

Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης, 2000, σ. 188.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
dkalpakidis
Παλαίμαχος
Δημοσιεύσεις: 124
Εγγραφή: 21 Φεβ 2008, 15:42

Re: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από dkalpakidis » 28 Φεβ 2008, 12:09

Το ασματικόν ή κοσμικόν Τυπικόν δεν πρέπει καταρχήν να θεωρηθεί ως κάτι ξένο ή κακό.

Αλλά ούτε κάθε τί μή συνηθισμένο στην σημερινή ενοριακή τάξη με την πρόφαση να το θεωρούμε Μοναστηριακό να το παραλείπουμε.
Η παράδοση καθιέρωσε το Μοναστηριακό τύπο.

Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης πολλές φορές δείχνει τον δρόμο της συμπόρευσης των δύο Τυπικών σε έναν Ναό (Αγιά-Σοφιά Θεσσαλονίκης).

Προσωπικά επαναλαμβάνω πως δεν είμαι υπέρ αλλαγής του Τυπικού, ούτε υπέρ του Ασματικού Τυπικού. Μια τέτοια απόπειρα προβλήματα μόνον θα δημιουργούσε.

Δεν είμαι όμως και υπέρ των ακραίων θέσεων να θεωρούμαι την έκτακτη τέλεση μιάς ασματικής ακολουθίας προς δόξαν Θεού, ως αίρεση, οικουμενισμό κ.λπ.

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkalpakidis την 28 Φεβ 2008, 12:10, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
dkalpakidis
Παλαίμαχος
Δημοσιεύσεις: 124
Εγγραφή: 21 Φεβ 2008, 15:42

Re: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από dkalpakidis » 23 Μαρ 2008, 16:34

Και επειδή πολλές φορές αναφέρεται ως δικαιολογία η συμμετοχή του "λαού" στα τελούμενα για την προώθηση του ασματικού- κοσμικού τύπου, είναι καλό να εξετάσουμε, αν τελικά στερούμε με τον ασματικό τύπο , την δυνατότητα κάποιον ανθρώπων, που δεν ψάλλουν, να συμμετέχουν στην εκκλησιαστική σύναξη αναγινώσκοντας (το κοσμικό τυπικό δεν έχει ανάγνωση παρά μόνο μέλος.)

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkalpakidis την 23 Μαρ 2008, 16:35, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 907
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Re: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 24 Μαρ 2008, 00:07

dkalpakidis έγραψε:Και επειδή πολλές φορές αναφέρεται ως δικαιολογία η συμμετοχή του "λαού" στα τελούμενα για την προώθηση του ασματικού- κοσμικού τύπου, είναι καλό να εξετάσουμε, αν τελικά στερούμε με τον ασματικό τύπο , την δυνατότητα κάποιον ανθρώπων, που δεν ψάλλουν, να συμμετέχουν στην εκκλησιαστική σύναξη αναγινώσκοντας (το κοσμικό τυπικό δεν έχει ανάγνωση παρά μόνο μέλος.)
Ξεσκονίζουν βιβλιοθήκες, σκαλίζουν χειρόγραφα (για να βρουν τα πεπαλαιωμένα, και μη εποικοδημητικά και εκτός τόπου και χρόνου πλέον ασματικά τυπικά, τα οποία ο ίδιος ο λαός παραμέρισε με την νίκη της Ορθοδοξίας), παραμερίζουν τον Ψάλτη, και το Πηδάλιον ή το Τυπικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου (ΤΜΕ) που έχουν δίπλα τους, ούτε που το ανοίγουν. Τι λέει το Πηδάλιον, οι Ιεροί Κανόνες;

[ΤΜΕ, σ. ιβ’]: «Ὁ ΙΕ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου (ἐγκεκριμένων τῶν κανόνων αὐτῆς ἀπὸ Οἰκουμενικὰς Συνόδους) κανὼν οὐδόλως ἐπιτρέπει νὰ ψάλλῃ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁ τυχών, ἀλλὰ καθῆκον τοῦτο θεωρεῖ τῶν κανονικῶν ἤτοι τῶν ἐν τῷ κλήρῳ συνηριθμημένων καὶ ἐπὶ τούτῳ προκεχειρισμένων ψαλτῶν · διότι ἀταξία ὁμολογουμένως συμβαίνει καὶ χασμῳδία ὅταν ψάλλῃ ὁ τυχὼν ἀμαθὴς καὶ ἄμουσος, τοὐναντίον δὲ εὐταξία καὶ συγκίνησις (καὶ κατάνυξις), ὅταν ψάλλωσιν οἱ μουσικῆς ἔμπειροι καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως γνῶσται».

Παλαιά όταν δεν έψαλλα, πόσο πολύ αναστάτωση μου προκαλούσαν όταν ενώ υπήρχαν καλλιφωνότατοι ιεροψάλτες, διάφοροι κύριοι ή μερικές γραίες στημένες στις θέσεις των ανδρών, επιδείξεως χάριν έψαλλαν δίπλα μου σε δικό τους μέλος, και τελικά στα αυτιά μου το άθροισμα όλων αυτών των ήχων ήταν ως χάβρα Ιουδαίων.

Πιο σημαντικό των ανωτέρω είναι το σημαντικό άρθρο του Αγίου Ναυπάκτου για την Θεολογία της Λειτουργικής Αναγεννήσεως, η οποία "Λειτουργική Αναγέννηση" κρύπτεται πίσω από όλα αυτά : Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
οί λειτουργικές αλλαγές δέν είναι αποτέλεσμα μερικών Συνοδικών αποφάσεων ούτε επεξεργασία και συμπεράσματα σεμιναρίων, αλλά δημιουργήματα των αγίων
Το ίδιο παρατηρούμε και στό γεγονός της επιδράσεως του μοναχικού τυπικού πάνω στό ενοριακό κοσμικό τυπικό. Τό πραγματικό πνεύμα της Ορθοδόξου Παραδόσεως, πού διαφυλάχθηκε στις Ιερές Μονές, επέδρασε σωστικά και αναγεννητικά και επηρέασε τό κοσμικό τυπικό, όταν οί Χριστιανοί είχαν εκκοσμικευθή
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Παναγιώτης την 24 Μαρ 2008, 07:57, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
dkalpakidis
Παλαίμαχος
Δημοσιεύσεις: 124
Εγγραφή: 21 Φεβ 2008, 15:42

Re: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από dkalpakidis » 24 Μαρ 2008, 11:04

Η ανάγνωση βέβαια κάποιων μερών της ακολουθίας, που ανέφερα, δεν έχει να κάνει με ¨οικουμενιστικές¨ τάσεις.
Αρκεί να γίνεται αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρωτοψάλτη και τον Λαμπαδάριο και σωστά από τον αναγνώστη.
Δεν είναι κακό να προωθηθεί το διακόνημα του αναγνώστη "ξεκουράζοντας" τους χορούς.
Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να ψάλλουν αλλά δυστυχώς δεν έχουν το τάλαντο αυτό δωσμένο.
Αυτοί μπορούν να "διακονήσουν" ως αναγνώστες, αρκεί να έχουν το τάλαντο της αναγνώσεως και να είναι ενάρρετοι.
Φυσικά θα είναι ακόμη ποιό ορθό να λάβουν και την χειροθεσία υπό του επισκόπου.

Όσα αφορούν τα λοιπά οι θέσεις μου είναι γνωστές:
Καλή η έρευνα- μήν καταντήσουμε να μήν ερευνάμε τίποτα- αλλά ακόμη καλύτερος ο σεβασμός προς την τάξιν της Εκκλησίας. (Τ.Μ.Ε.)
Καλή ευκαιρία για προσευχή η έκτακτη τέλεση των ασματικών ακολουθιών (βλ. Αγ. Συμεών Θεσσαλονίκης)
αλλά όχι παραμελισμός των άλλων ακολουθιών της Ορθοδόξου Λατρείας.

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkalpakidis την 24 Μαρ 2008, 11:08, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 907
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Re: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 24 Μαρ 2008, 17:46

dkalpakidis έγραψε:Η ανάγνωση βέβαια κάποιων μερών της ακολουθίας, που ανέφερα, δεν έχει να κάνει με ¨οικουμενιστικές¨ τάσεις.
Αρκεί να γίνεται αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρωτοψάλτη και τον Λαμπαδάριο και σωστά από τον αναγνώστη.
Δεν είναι κακό να προωθηθεί το διακόνημα του αναγνώστη "ξεκουράζοντας" τους χορούς.
Δημήτρη συμφωνώ μαζί σου με αυτή την οικονομία, με την διευκρίνιση, ότι πρέπει να αρθρώνουν καλά τις λέξεις, να μην περνάνε "συναισθηματισμούς" τους στην ανάγνωση κτλ., και να πηγαίνουν να παίρνουν πρώτα ευλογία από τον ιερέα, και να μην είναι γυναίκες.

Χρόνια πολλά επί τη εορτή του Ευαγγελισμού.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Άβαταρ μέλους
Αναγνώστης
Τακτικός
Δημοσιεύσεις: 20
Εγγραφή: 29 Μαρ 2008, 18:52

Απ: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από Αναγνώστης » 12 Ιουν 2008, 07:50

panayiotis έγραψε:Κατ' αρχήν αυτό το δίλημμα που πολλοί λειτουργιολόγοι έχουν θέσει, είναι τεχνητό και εκτός τόπου και χρόνου.

Στην ουσία δεν υπάρχει τέτοιο δίλημμα, γιατί εδώ και 1000+ χρόνια η Εκκλησία (οι ενορίες) ακολουθεί σε γενικές γραμμές το Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας που είναι το ισχύον σήμερα στις ενορίες.
Επίσης και ο Φουντούλης παραδέχτηκε ότι «μέχρι και την εποχή της Εικονομαχίας ίσχυαν παράλληλα και τα δύο τυπικά, το ασματικό στους ενοριακούς ναούς και το μοναχικό ή μοναστικό στα μοναστήρια. Από την Εικονομαχία και εδώ για διαφόρους λόγους (δεν τους αναφέρει...) παραμερίσθηκε σιγά-σιγά το κοσμικό τυπικό και επεκράτησε το μοναχικό και στους ενοριακούς ναούς. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα σ' ολόκληρο την Ορθόδοξο Εκκλησία» (τόμος γ' των απαντήσεων, σελ. 134).

Οι σλαβόφωνες χώρες φαίνεται ότι μόνο ένα τυπικό γνώρισαν αυτό δηλαδή που ισχύει μετά την εικονομαχία σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία.
dkalpakidis
Παλαίμαχος
Δημοσιεύσεις: 124
Εγγραφή: 21 Φεβ 2008, 15:42

Απ: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από dkalpakidis » 25 Αύγ 2008, 18:10

Αναγνώστης έγραψε: Οι σλαβόφωνες χώρες φαίνεται ότι μόνο ένα τυπικό γνώρισαν αυτό δηλαδή που ισχύει μετά την εικονομαχία σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Απ᾿ ότι διάβασα στο έργο του BLAGOY TCHIFLIANOV, Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994
(ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 31),
οι Σλαύοι παρέλαβαν στο υμνολογικό υλικό τα του ασματικού τυπικού τροπάρια και την διάταξη των ακολουθιών της ασματικής ακολουθίας του νυχθημέρου της Μεγάλης Εκκλησίας, της Βυζαντινής Εκκλησίας, ήτοι τον ασματικό εσπερινό και όρθρο,
την ασματική τριθέκτη και την παννυχίδα.
Αυτό είναι σαφές και υπάρχουν κάποια στοιχεία μέχρι σήμερα.
Αργότερα πήραν και τα άλλα μέχρι τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό,
που τον βασάνισαν και τον έκλεισαν στη φυλακή ως νεωτεριστή και "αιρετικό".

Να προσέχουμε τι γράφουμε και αυτό που γράφουμε να το τεκμηριώνουμε.

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkalpakidis την 25 Αύγ 2008, 18:11, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 907
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Απ: Μοναχικό ή κοσμικό Τυπικό;

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 20 Νοέμ 2008, 09:25

O Άγιος Συμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης λέει (το οποίο ρητό, δεν το έχω δει πουθενά ως τώρα δημοσιευμένο πέρα από το PG, εκτός από το βιβλίο μου για το τυπικόν του Όρθρου, ΤΟΕ, σ. 88):

«Εν ταύταις δε ταις ιεραίς μοναίς και σχεδόν πάσαις ταις εκκλησίαις, η του από των Ιεροσολύμων Τυπικού της μονής του Αγίου Σάββα τελείται τάξις»

φιλικά,
Παναγιώτης.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τυπικόν”