[Νέα β' έκδοση 2022] Τυπικὸν Ἐνοριῶν (τόμος Β') - Ὄρθρος καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος ἑορταζόμενος [PDF βιβλίου]

Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 906
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

[Νέα β' έκδοση 2022] Τυπικὸν Ἐνοριῶν (τόμος Β') - Ὄρθρος καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος ἑορταζόμενος [PDF βιβλίου]

Δημοσίευση από Παναγιώτης »


Κυκλοφόρησε (12 Ὀκτ. 2022) ἡ νέα ἔκδοση τοῦ Βʹ Τόμου τῆς σειρᾶς «ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΝΟΡΙΩΝ», μὲ τὸν Ὄρθρο τῶν καθημερινῶν ὅταν τύχει Ἅγιος Ἑορταζόμενος.

Πρόκειται περὶ Τυπικο-εγκολπίου, καθότι ἐνσωματώνει τὸ Τυπικὸν καὶ τὸ Ἐγ­κόλ­πιον μαζὶ σὲ ἕνα βιβλίο. Καλύπτει τοὺς καθημερινοὺς Ὄρθρους μὲ Ἑορτα­ζομέ­νους Ἁγίους (πλήρως ἢ ἡμιεορταζομένους, εἰς ϛʹ ἢ ηʹ) καὶ τὰ Προεόρτια/Μεθέ­ορ­τα. Εἰς τὸ τέλος κάθε ἐνότητας περι­έχονται καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς σχετικῆς διατάξεως.

Τὸ βιβλίο ὡς Ἐγκόλπιον, ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς Ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διε­ξο­δικά. Περιέχονται ὅλα τα ἀναγκαῖα τροπάρια τῆς Ἀκολουθίας, πέραν τοῦ Μηναίου καὶ τῆς Παρα­κλητικῆς, ὅπως Ἀπολυτίκια, Θεοτοκία, Πολυέλεος, Κα­νὼν τῆς Μικρᾶς Παρακλή­σεως, Καταβασίαι. Ἐπίσης περιέχεται Πίνακας Ψαλτηρί­ου, ἡ Τάξις τῆς Ἀρχιερατικῆς Χοροστα­σίας, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶν.

Τό βιβλίο ὡς Τυπικόν, εἶναι ἕνας ἄριστος διδάσκαλος τοῦ Τυπικοῦ. Δια­βάζοντας τὴν ἐνό­τητα «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», σύντομα θὰ εἰσέλ­θεις σὲ μιὰ εἰς βάθους (καὶ ὄχι ἐπιφανειακὴ) κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ, καὶ τῶν Διατά­ξεων τῆς Ἐκ­κλη­σίας. Θὰ καταλάβεις τί σημαίνει ἑορταζόμενος ἢ μὴ Ἅγιος βάσει τοῦ Τυπι­κοῦ, καὶ γιὰ ποι­οὺς λόγους ἔχει γίνει ἡ κατηγοριοποίηση αὐτή (τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου). Παρέχονται ἐπίσης πίνακες Μηνολογίου μὲ ἀναλυτικὴν ταξινόμησιν τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Μηναίου.

Γιὰ τὸν γνώστη τοῦ Ἁγιορείτικου Τυπικοῦ, θὰ βρεῖς ἀνάλυση καὶ ἕναν πίνακα ποὺ οὐσιαστικὰ ἐνοποιεῖ τὰ τυπικὰ ἀντιστοιχίζοντας τὶς σχετικὲς περιπτώσεις/διατάξεις.

Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμο τὸ παρὸν βιβλίο εἰς τοὺς διακονούντας εἰς τὴν Ἐκκλη­σίαν, καὶ δή εἰς τὸ Ἀναλόγιον, διὰ τὴν εὐκολοτέραν συνάμα δὲ καὶ ὀρθοτέραν τέλεσιν τοῦ καθημερινοῦ Ὄρθρου.

ISBN 978-618-84650-1-5, σελίδες 204, ἔγχρωμο, μαλακὸ ἐξώφυλλο “perfect bound”, 216x140x11 χιλ., τιμὴ κα­ταλό­γου (περιλαμβάνει τὴν ἔκπτωση χονδρικῆς): [14/10/2022] 12.91€ / $14.35 / £ 11.67.

Τὸ βιβλίο (μέχρι στιγμῆς) διατίθεται μέσῳ Amazon US (UK, κτλ.), Barnes & Noble, κτλ., καὶ ἐπίσης χονδρικῇ μέσῳ Ingram Book Company (IBC).

Η τιμή καταλόγου της έκδοσης που αναγράφεται παραπάνω, περιλαμβάνει την έκπτωση χονδρικής.

Η ανωτέρω τιμή καταλόγου ορίζεται από τον συγγραφέα, ώστε να μην λαμβάνει μερίδιο/έσοδα από τις πωλήσεις.
Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος

ISBN: 978-618-84650-1-5

[Eδώ παρέχεται το PDF όλου του βιβλίου]
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως

Επιστροφή στο “Βιβλία Τυπικού”