Ακολουθία της τραπέζης (ύψωσις της Παναγίας)

Περί του Τυπικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Παναγιώτης
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 906
Εγγραφή: 07 Φεβ 2008, 05:43

Ακολουθία της τραπέζης (ύψωσις της Παναγίας)

Δημοσίευση από Παναγιώτης » 05 Μάιος 2008, 06:58

Προ του γεύματος, λέγει ο αναγνώστης το Πάτερ ημών. Δόξα και νυν, Κύριε ελέησον γ'. Ευλόγησον. Ο ιερεύς ευλογών την τράπεζαν λέγει· Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν, κτλ.

Και ούτως αρχόμεθα εσθίειν, ο δε ταχθείς μοναχός ή αναγνώστης ποιείται ανάγνωσιν εκ του εν τη τραπέζη άμβωνος.

Μετά δε την συμπλήρωσιν του φαγητού, παύει η ανάγνωσις και εγειρόμεθα.

Ο δε αναγνώστης λέγει Ευλογητός ο Θεός ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών, κτλ. και το Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι Άγιε κτλ. Δόξα, και νυν, Κύριε ελέησον γ'.

Και βαλών μετάνοιαν ο μέλλων υψώσειν την Παναγίαν, ήτοι την μερίδα του άρτου της Παναγίας επί του δίσκου του καλουμένου παναγιαρίου, λέγει· Ευλογείτε, πατέρες άγιοι, συγχωρήσατέ μοι των αμαρτωλώ.

Και ημείς· Ο Θεός συγχωρήσαι σοι και ελεήσαι σε.

Και λαβών εκ του παναγιαρίου την μερίδα της Παναγίας άκροις δακτύλοις των χειρών, υψοί αυτήν μικρόν λέγων μεγαλοφώνως· Μέγα το όνομα. Και ημείς· Της Αγίας Τριάδος· Και αυτός σταροειδώς· Παναγία Θεοτόκε, βοήθει ημίν. Και ημείς· Ταις Αυτής πρεσβείαις ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Και αφείς την μερίδα επί του δίσκου κρατεί αυτόν ανά χείρας, πλησίον δε αυτού ίσταται ο ταχθείς μοναχός κρατών θυμιατόν.

Αρχόμεθα ουν προσέρχεσθαι πάντες [σημ. στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Ρόσκο Roscoe (Νέας Υόρκης), δεν προσέρχονται αλλά μένουν ακίνητοι αφού σηκωθούν από το τραπέζι, ενώ οι ταχθέντες μοναχοί περνάνε από το τραπέζι από όπου οι αδελφοί λαμβάνουν μικρόν τι μέρος] και λαμβάνειν μικρόν τι μέρος εκ του υψωθέντος άρτου· θυμιώμεν αυτό υπεράνω του θυμιατού και μεταλαμβάνομεν αυτού.

Οι δε ψάλται μέχρι ου μεταλάβωσιν ούτω πάντες ψάλλουσι τα τροπάρια Μακαρίζομέν σε πάσαι αι γενεαί, και το Άξιον εστιν.

Μετά δε το μεταλαβείν πάντας, λέγει ο ιερεύς· Ελεήμων και οικτίρμων ο Κύριος κτλ. Και ο αναγνώστης τον ρκα' ψαλμόν. Είτα τρισάγιον, Δόξα και νυν, Παναγία Τριάς, Δόξα και νυν, Πάτερ ημών. Ότι σου εστιν...

Και ει μεν εστι Δεσποτική ή Θεομητορική εορτή, λέγεται το κοντάκιον αυτής, ει δ' ού, τα τροπάρια Ως εν μέσω των μαθητών Σου. Δόξα, Ο Θεός των πατέρων ημών. Και νυν, Τη πρεσβεία Κύριε. Είτα Κύριε ελέησον γ'. Ευλόγησον. Και ο ιερεύς· Ευλογητός ο Θεός κτλ. και ούτω λήγει η ακολουθία της τραπέζης.

βλ. ΤΓΡ, σ. 45, 46.
Το Μέγα Ωρολόγιον, εκδ. Γ' 1995 (Αποστ. Διακονία), σ. 198-199 έχει πολύ λίγα (σχεδόν μηδαμινά) στοιχεία για την ακολουθία.
Μέγα μὲν τὸ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι· μεῖζον δὲ καὶ τὸ ψάλλειν ἀπερισπάστως
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τυπικόν”