Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος συμβούλευε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς τὰ ἑξῆς:

«Ἐκλέξατε Χριστιανὸν ἀγαπητόν, σώφρονα, ἀνεμπαθῆ καὶ γενναῖον. Μὴ συσχηματιζόμενον τῇ δολιότητι καὶ πανουργίᾳ, ἀλλ' ἐσχηματιζόμενον ἐντιμότητι καὶ ἀγαθοεργίᾳ. Τέκνα μου, μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι ψεῦσται, πόται, μοιχοί, τυχοδιῶκται, Μασῶνοι, Ἑβραῖοι, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων διῶκται, νὰ εὑρίσκωσι πρέπει τῶν Κοινοβουλίων τὴν θύραν κλειστήν!... Οὐχὶ τῶν τοιούτων ὁ κότινος (ψῆφος). Διότι κακὰ ἀπεργάζεται ἡ καρδία αὐτῶν καὶ ὀλέθρια βγάζει ὁ νοῦς των. Μὴ πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας...! Προκρίνατε, ἐναρέτους. Συνεπεῖς ἐν βιωτῇ καὶ ἐν πράξει. Ἀκριβεῖς ἐν τῷ λέγειν, νουνεχεῖς ἐν τῷ δρᾷν. Δεδιχασμένους, τεταραγμένους, χρηματοζήλους καὶ ὕλῃ ἐμπεπλησμένους μὴ στέργε δι' ἐκλογῆς. Οἱ τὴν Βουλὴν δι' ἐμπορίαν καὶ οὐχὶ διὰ τὴν τῶν πολλῶν παρηγορίαν θέλοντες, ἅρπαγες εἶναι καὶ ἐπείσακτοι. Ρίπτε, βάλε καὶ δίωκε αὐτοὺς μακρὰν τῆς τῶν κοινῶν ἐπιστασίας.

Περισσότερα: Τι πρέπει να κοσμή έναν υποψήφιο Βουλευτή (Αγίου Νεκταρίου)

 

Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Δερβενάκια Κορινθίας. 

Ένα μικρό βίντεο για την Ιερά Μονή του γέροντά μας, που ευχόμαστε να φέρει ωραίες μνήμες στα πολλά πνευματικά παιδιά του.

Η Ιερά Μονή κτίστηκε από τον γέροντα Ευδόκιμο Μοναστερλή από το 1993 μέχρι την κοίμησή του το 2004. 

Περισσότερα: Ιερά Μονή Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Δερβενάκια (βίντεο)

Ὁ πατὴρ Εὐμένιος Σαριδάκης μέσα ἀπὸ τὶς ὀμιλίες (βίντεο) τῶν π. Εὐαγγέλου Παπανικολάου, Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, καί π. Σίμωνος Μοναχοῦ. 

Δεῖτε τὶς ὀμιλίες-βίντεο παρακάτω.

Περισσότερα: Ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης (1 Ἰαν. 1931, † 23 Μαΐου 1999)

Ὁ γέροντας Πατάπιος Δρούζας, καταγόταν ἀπὸ τὸν Ἄσσο Κορινθίας, καὶ τὰ τελευταία 32 ἔτη ἦταν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ Ἁγίας Ἰουστίνης, Κήπων 73, Περιστέρι, τοῦ ὁποίου Ναοῦ ἦταν Κτίτωρ.

Κοιμήθηκε στὶς 29 Ἰουλίου 2020, καὶ ἡ κηδεία του ἔγινε ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου (31/7).

Ἦταν ἄκρως ταπεινός, ἀσκητικός, καὶ φιλακόλουθος ἱερεύς (λειτουργῶν καθημερινῶς, καὶ ἀρνούμενος τὴν σύνταξιν), ἔχων τὸ διορατικὸ χάρισμα καὶ πολύ δυνατή προσευχή. Μνημόνευε καθημερινῶς πολλὰ ὀνόματα, καὶ πολλὲς ψυχὲς ὠφελήθηκαν ἀπὸ τὶς προσευχές του.

Ὁ γέροντας ἔκανε βέβαια καὶ σαλότητες (δὲν γνωρίζω ἀπὸ πότε), καὶ πολὺ «χοντρὲς» μάλιστα, τὶς ὁποῖες κανεὶς νὰ μὴν τὶς μιμηθεῖ. Γιὰ αὐτὲς τὶς σαλότητες μερικοὶ κρατοῦν ἐπιφυλάξεις. Ὅπως ἐκμυστηρεύτηκε στὸν ἱεροψάλτη του μετὰ ἀπὸ ἐρώτηση τοῦ τελευταίου, ἔκανε αὐτὲς τὶς σαλότητες γιὰ νὰ μὴν τὸν ὑψώνουν οἱ ἄνθρωποι. Προσωπικά, ὅταν πήγαινα στὴν ἐκκλησία του, δὲν ἐστίαζα στὶς σαλότητες, ἀλλὰ στὰ χαρίσματα τοῦ γέροντα.

«Ἔλα νὰ σοῦ δείξω γιατὶ δὲν παίρνω σύνταξη», καὶ μοῦ ἔδειξε ἀπὸ τὸ Ἱερατικὸν μιὰ Εὐχὴ τοῦ Ὄρθρου: «εὐδόκησον, ὡς Ἀγαθὸς καὶ Φιλάνθρωπος, μέχρι τῆς ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς, προσφέρειν Σοι θυσίαν δικαιοσύνης, καὶ ἀναφορὰν ἐν τοῖς ἁγίοις Σου θυσιαστηρίοις».

Γέροντα ἡ τάδε εἶδε στὸ ὄνειρό της σὲ καλὴ κατάσταση τὸ πρόσωπο ποὺ κάνατε 40 λείτουργο! «Σταμάτα! Μὴ λὲς τέτοια».

(Σὲ κόσμο) Γέροντα θὰ μᾶς πεῖτε μιὰ πνευματικὴ κουβέντα νὰ στηριχθοῦμε; «Δὲν ξέρω ἐγὼ ἀπὸ τέτοια»!

(Κατ' ἰδίαν) Γέροντα πῶς ἀποκτοῦμε τὴν ταπείνωση; «Νὰ λὲς συνέχεια εἶμαι σκουλίκι, καὶ θὰ ἔρθει».

Περισσότερα: Ο Γέροντας Πατάπιος Δρούζας (1932-2020)

Η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μας ανακούφισε, στις 3 Ιουνίου 2020 με τις αποφάσεις της, καθώς πρώτον ξέκοψε εν τη γεννέσει την αρχή κουβέντας περί του τρόπου μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, και δευτερευόντως μίλησε ξεκάθαρα για προτεστάντες, για την γιόγκα, τους Ροταριανούς (Rotary) και τους Lions.

 

Από τα πρακτικά : 

- [Η ΔΙΣ] Έλαβε γνώση του από 17-5-2020 Γράμματος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικού προς το θέμα της κοινής πορείας στην ποιμαντική αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων του καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας, ως και του από 19-5-2020 Γράμματος της ΑΜ του Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ σχετικού προς το ίδιο θέμα.

Η ΔΙΣ απεφάσισε, ομοφώνως, να αποσταλούν απαντητικώς ανάλογα Συνοδικά Γράμματα, στα οποία θα προσεπιδηλούται και πάλι το ότι, η Εκκλησία της Ελλάδος εμμένει στην εξ αρχής εκφρασθείσα δογματική και θεολογική επιβεβαίωσή της ότι «το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παραμένει αδιαπραγμάτευτο όπως μας παρεδόθη από την περί αυτού διδασκαλία της Ορθοδόξου Παραδόσεως και των αγίων Πατέρων της αγίας μας Εκκλησίας», ως επίσης και το ότι «η διαδικασία μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας προς τους πιστούς παραμένει ως έχει και όπως μας έχει παραδοθεί υπό των αγίων Πατέρων και υπό της Ιεράς μας Παραδόσεως».

Περισσότερα: Εκκλησία της Ελλάδος (ΔΙΣ) - Για την Θεία Κοινωνία, και για προτεστάντες, την γιόγκα, τους...

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούμε να γίνεται λόγος για "Νέα Εποχή". Όλο και περισσότερο βλέπουμε να χρησιμοποιείται το ουράνιο τόξο, η πυραμίδα, ο αριθμός 666, η πεντάλφα, αγαπημένα σύμβολα όλα αυτά της "Νέας Εποχής". Ακούμε επίσης να γίνεται πολύς λόγος για Παγκοσμιοποίηση και για μια Νέα Τάξη Πραγμάτων. Μπαίνουμε, λοιπόν, σε μια χρυσή εποχή καθολικής ευτυχίας, ή, μήπως, άραγε κάτι μας κρύβουν;

 

Οι ρίζες της "Νέας Εποχής" στην αστρολογία και τον αποκρυφισμό

Η λεγομένη Νέα Εποχή βασίζεται σε μια παλαιά σκέψη που συναντάται σε εξωχριστιανικές θρησκείες. Πρόκειται για μια άποψη της αστρολογίας, ότι δήθεν κάθε 2.000 περίπου χρόνια εισέρχεται η ανθρωπότητα σε μια Νέα Εποχή. Η προηγούμενη ήταν -μας λένε- η Εποχή των Ιχθύων, η εποχή του Χριστιανισμού.

Τώρα εισερχόμεθα -λένε- στη Νέα Εποχή , στην Εποχή του Υδροχόου, μια χρυσή εποχή για την ανθρωπότητα. Ο Χριστιανισμός θα τεθεί στο περιθώριο της Ιστορίας, θα έρθουν νέες αλήθειες, θα τις φέρει ο "μεσσίας" ή χριστός της Νέας Εποχής , δηλαδή, ο Αντίχριστος. Και μόνον αυτά, βέβαια, αρκούν για να καταλάβει κανείς ότι η λεγομένη Νέα Εποχή είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξο πίστη μας.

Περισσότερα: Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Η αλήθεια για την λεγόμενη «Νέα Εποχή» (2010)

 

Ἡ κυριακάτικη ὀμιλία τῆς 3/5/2020 τοῦ γέροντος Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ἀμφιάλης (Κερατσίνι).

Μεταξὺ τῶν ἄλλων ψυχωφέλιμων λόγων, εἶπε ὁ γέροντας: εἶπε, πολὺ σωστὰ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μόλις τὴ περασμένη ἑβδομάδα, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη. Ἐγὼ ὅμως τονίζω, ὄτι καὶ ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη. Εἶναι ἀδύνατον, ἐξαιτίας μιᾶς πανδημίας, νὰ μὴν τελεῖται Θεία Λειτουργία. 

Περισσότερα: γ. Στέφανος, Κυριακάτικη ὀμιλία 3-5-2020 (ἄνευ τίτλου): «Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη»

Σε ένα καταπράσινο πλάτωμα του όρους Καλλίστρατο, με μαγευτική θέα πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Αλιάκμονα, κοντά στο χωριό Παναγιά των Γρεβενών, δεσπόζει η περίφημη Ιερά Μονή του Όσιου Νικάνορα, αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Είναι γνωστή και ως Μονή Ζάβορδας, λόγω του ομώνυμου χωριού που υπήρχε στην περιοχή και δεν σώζεται σήμερα.

Η μονή ιδρύθηκε από τον όσιο Νικάνορα από τη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα. Ο Νικάνωρ καταγόταν από εύπορη οικογένεια, σε νεαρή ηλικία απαρνήθηκε τα πλούτη, εκάρη μοναχός και ασκήτευσε αρχικά σε μικρό σπήλαιο, το γνωστό σήμερα «ασκηταριό του Νικάνορα», στο Καλλίστρατο όρος. Αργότερα, όταν πατριάρχης ήταν ο Ιερεμίας Α΄, έκτισε τη μονή επάνω στα θεμέλια παλαιότερου ναού που ύπήρχε στη θέση αυτή. Η μονή γνώρισε μεγάλη ακμή, απέκτησε σημαντικά πλούτη, και για αιώνες ήταν το σπουδαιότερο πνευματικό ίδρυμα για όλη την περιοχή. Στις εγκαταστάσεις της υπήρχε σχολείο, που εξελίχθηκε σε σπουδαίο εκπαιδευτικό κέντρο της Μακεδονίας με συνεχή λειτουργία έως το 1912.

Η μονή είναι ανδρική και πανηγυρίζει στις 6 (Μεταμόρφωση του Σωτήρα) και 7 Αυγούστου (ημέρα Κοίμησης του όσιου Νικάνορα).

Εκτενές αφιέρωμα για την Ιερά Μονή υπάρχει στην ιστοσελίδα Αγιοτόπια.

 

 

Επίκαιρη, ψυχωφέλιμη και πνευματικότατη ομιλία (#148) του γέροντος Στεφάνου Αναγνωστοπούλου που έγινε στις 27/10/2010, με τίτλο «Οι αφανείς άγιοι και τα σημεία των καιρών».

Περισσότερα: Ομιλία 148: Οι αφανείς άγιοι και τα σημεία των καιρών (2010)

Από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου Ραφήνας, έχουμε δύο ψυχωφέλιμες ομιλίες του π. Ευαγγέλου Παπανικολάου (ιερέως, ιεραποστόλου και ιατρού).

Περισσότερα: π. Ευάγγελος Παπανικολάου: Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα

Υποκατηγορίες