Τὸ ἄρθρο «Κομποσχοίνι στὸ Κελλί, ἀντὶ Ἀκολουθιῶν στὴν Ἐκκλησία;» (2006), τὸ εἶχα στείλει μεταξὺ ἄλλων καὶ στὸν γέροντα Γρηγόριο τῆς Ἱ.Μ. Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχα λάβει τὴν ἐξῆς ἀπαντητικὴ ἐπιστολή:

 

«Ἀγαπητέ μου Παναγιώτη,

τὸ φῶς μου δὲν μὲ βοηθάει νὰ διαβάσω τὸ ἄρθρο σου, ἀλλὰ ἡ ἀντικατάσταση τῆς 24ώρου ἀκολουθίας μὲ κομβόσχοινα εἶναι ἀδύνατος. Τὰ κομβόσχοινα σὰν πλήρωση τῆς ἀκολουθίας εἶναι τῶν ἀναχωρητῶν, ποὺ δὲν ἤξευραν γράμματα κ' δὲν εἶχαν βιβλία. Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Ἀμφιλόχιος ἔλεγε ὅτι τὸ ἀλφαβηταλφάβητο τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι ἡ 24ωρος ἀκολουθία, ἔτσι ὅπως διαμορφώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ πολλοὺς κόπους κ' ἀγῶνες. Ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Ψαλτηρίου κ' γενικὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ ποιὰ κ' μὲ πόσα κομβόσχοινα μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ;

Μετ' εὐχῶν

Ἀρχιμ. Γρηγόριος»

(σφραγίδα ταχυδρομείου Ἁγίου Ὅρους, 1/11/2006)

Ἡ ἐπιστολή τοῦ γέροντα Γρηγορίου, δημοσιεύτηκε ἐδὼ στὸ analogion.gr πρώτη φορά, στίς 8 Ἰανουαρίου 2019.

 

 

 

Γέροντα Γρηγόριε, παρότι προσπάθησα νὰ ἔρθω νὰ σὲ γνωρίσω διὰ ζώσης (πέρα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή σου), δὲν τὰ κατάφερα τελικά. Μὲ συγχωρεῖς. Εὔχου καὶ δι' ἐμὲ στὸν Κύριο. Παναγιώτης

 

Ἡ ἐπιστολή τοῦ γέροντα Γρηγορίου, δημοσιεύτηκε ἐδὼ στὸ analogion.gr πρώτη φορά, στίς 8 Ἰανουαρίου 2019.

(ἡ φωτογραφία τοῦ γέροντα ἀπό: http://agioritikesmnimes.blogspot.com/2017/10/9681.html)