Εκτύπωση

 

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ

Μέ ἀφορμήν τῆς «ἀπόβασιν» Χιλιαστῶν καί Προτεσταντῶν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν

(ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον, τ. 1845 (17/9/2010, σ. 3)

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως ἐξέδωσε, τήν Κυριακήν 8ην Αὐγούστου, ἐγκύκλιον μέ τό Κυριακάτικον κήρυγμά του. Μέ αὐτήν ζητεῖ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του νά μή ἀνοίγουν συζητήσεις μετά τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάνει «ἀπόβασιν» εἰς τάς περιοχάς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ἐπιδίδονται εἰς προσηλυτισμόν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ὑπογραμμίζει, ἐπίσης, ὅτι οἱ αἱρετικοί εἶναι μαέστροι εἰς τήν τέχνην τοῦ πλανέματος καί δι᾽ αὐτό οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει νά τούς δίνουν νά καταλαβαίνουν ὅτι «ἡ σατανική τους σπορά δέν πιάνει εἰς τά δικά μας χώματα».

Ἡ ἐγκύκλιος

Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

1.Μέ πολύ πόνο καί ἀνησυχία οἱ Ἱερεῖς σας καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας, ἀλλά καί ὅλος ὁ εὐσεβής λαός δεχθήκαμε τήν περασμένη ἑβδομάδα τήν εἰσβολή τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστης μας στήν Μητρόπολή μας. Καί ἦταν ἡ εἰσβολή αὐτή δυναμική, ταυτόχρονη σέ διάφορα χωριά τῆς Μητρόπολής μας, καί στό ἕνα της καί στό ἄλλο της τμῆμα. Θά τό ἐμάθατε, ἀδελφοί, ἀλλά καί θά τό εἴδατε πολλοί ἀπό σᾶς ὅτι ἦρθαν οἱ αἱρετικοί προτεστάντες στά μέρη μας καί μοίρασαν παντοῦ τήν Καινή Διαθήκη καί τά αἱρετικά τους φυλλάδια. Ἀλήθεια, δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση αὐτό τό πεῖσμα τῶν αἱρετικῶν καί τῶν πλανεμένων; Ἀλλά δέν παραξενευόμαστε γι᾽ αὐτό, γιατί ἔτσι ξέραμε τούς αἱρετικούς νά φέρονται ἀπό παλαιά. Στά σημερινά μας ὅμως χρόνια ἔχουν γίνει αὐτοί ἀκόμα τολμηρότεροι. Θυμούμαστε ἐδῶ μιά προφητεία τοῦ Ἡσαΐου, πού τήν ἐφαρμόζουμε σ᾽ αὐτούς: Τά νερόφιδα –λέγει ὁ προφήτης – γέννησαν φίδια τῆς ξηρᾶς καί τά φίδια τῆς ξηρᾶς γέννησαν πτερωτάφίδια (14,29).Ἔτσι, λοιπόν, σάν πτερωτά φίδια εἴδαμε αὐτή τή φορά τούς αἱρετικούς νά ἐπισκέπτονται τά χωριά μας, γιά νά παρασύρουν στήν πλάνη τους τούς Χριστιανούς μας.

2. Μήν παραξενεύεστε, Χριστιανοί μου, γιατί ὅπως ὁ Χριστός ἔχει τούς Ἀποστόλους Του καί τούς Ἱερεῖς Του, ἔτσι καί ὁ διάβολος ἔχει καί αὐτός τά ὄργανά του, πού ἀντιστρατεύονται στό ἔργο τῆς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ διαβόλου: Νά πολεμάει τόν Χριστό καί τήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Καί ἄλλοτε μέν ὁ διάβολος προσπαθεῖ μέ τά μαχαίρια καί μέ τά βασανιστήρια νά πολεμήσει τήνἘκκλησία, ἀλλά ἄλλοτε τήν πολεμάει μέ τήν «πένα», μέ τήν πλάνη, δηλαδή, καί τήν αἵρεση. Καί αὐτός ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι χειρότερος ἀπό τόν πρῶτο.Ἔτσι συνέβηκε καί μέ τό Χριστό μας. Τόν πολέμησε πρῶτα ὁ Ἡρώδης, πού τροχοῦσε τά μαχαίρια καί ἔστειλε στρατιῶτες, γιά νά τόν σφάξουν, ὅταν ἦταν νήπιο. Ἀλλά πολέμησαν τόν Ἰησοῦ Χριστό πολύ περισσότερο οἱ μορφωμένοι Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι, οἱ πλανεμένοι αὐτοί καθοδηγοί τοῦ λαοῦ καί αὐτοί τελικά τόν ἐσταύρωσαν.

3. Ὅπως λοιπόν συνέβηκε παλαιά στή ζωή τοῦ Χριστοῦ μέ τούς πλανεμένους Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, τό ἴδιο συμβαίνει πάντοτε καί στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ τούς αἱρετικούς. Ἔτσι, καθόλου περίεργο τό ὅτι ἦρθαν καί στήν ἐπαρχία μας οἱ αἱρετικοί προτεστάντες καί ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, γιά νά δηλητηριάσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ λαοῦ μας, δηλαδή γιά νά τοῦ ἀλλάξουν τήν πίστη!... Εἶμαι βέβαιος καί ὑπερβέβαιος, Χριστιανοί μου, ὅτι στήν δική μας τουλάχιστον ἐπαρχία, δέν πρόκειται αὐτοί οἱ πλανεμένοι νά πετύχουν τίποτε. Γιατί ὁ λαός μας ἐδῶ, παρά τά ἁμαρτήματά του, πού ἔχει καί αὐτός, ὅπως ὅλοι, ὅμως πιστεύει στό Θεό καί φυλάγει τήν πίστη του, πως ἀκριβῶς τήν ἔμαθε ἀπό τήν γιαγιά του. Καί ἡ γιαγιά του αὐτή ἔμαθε τήν πίστη ἀπό τήν δική της γιαγιά, πού ἦταν μαθήτρια τοῦ ἁγιασμένου Παπουλάκου καί ἀκόμη περισσσότερο, μαθήτρια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Εἴμαστε βέβαιοι λοιπόν ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς γιά τήν σταθερή πίστη τοῦ λαοῦ μας καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας εἶμαι περισσότερο χαρούμενος, γιατί σέ τέτοιο πιστό καί ἐκλεκτό λαό μέ ἔφερε ὁ Θεός νά ὑπηρετήσω τήν Ἐκκλησία Του.

4. Ἀλλά ἐνῶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἄδικα κουράζονται οἱ ἀντίχριστοι καί ἔρχονται στά μέρη μας γιά νά παραπλανήσουν τούς χριστιανούς μας, ὅμως ἐμεῖς δέν πρέπει νά μείνουμε ἀδιάφοροι μέ τήν ἀναίδειά τους. Πρέπει νά τούς ποῦμε καθαρά καί ξάστερα καί νά τούς δώσουμε νά καταλάβουν ὅτι δέν ἔχουμε καμιά διάθεση νά γίνουμε οὔτε χιλιαστές, οὔτε προτεστάντες, οὔτε παπικοί, οὔτε τίποτε ἄλλο ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Καί μαχαίρι νά μᾶς βάλουνε στό λαιμό καί νά χύνεται κάτω τό αἷμα, ἐμεῖς, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, θά κρατήσουμε τήν πίστη μας στό Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Παναγία μας, τήν πίστη ὅπως μᾶς τήν δίδαξαν οἱἍγιοι Πατέρες μας: Μέ τίς κολυμβῆθρες, τά καντήλια μας, τά λάβαρά μας, μέ τή Μεταλαβιά τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ στήν Θεία Λειτουργία.

5. Σᾶς παρακαλῶ, Χριστιανοί μου, νά μή ἀνοίγετε καμμία συζήτηση μέ τούς αἱρετικούς, πού ἐπισκέπτονται τά χωριά μας καί τά σπίτια σας, γιατί αὐτοί εἶναι μαέστροι στό νά πλανεύουν· καί ἄν καταλάβουν ὅτι ἔχετε διάθεση γιά κουβέντα μαζί τους, θά τό ἐκμεταλλευθοῦν αὐτό καί θά τήν κάνουν τήν ζημιά. Γι᾽ αὐτό ξεκόψτε ἀπό τήν ἀρχή τήν σχέση σας μαζί τους· καί ἄν τούς βλέπετε νά σᾶς γίνονται ἐνοχλητικοί, ἀπειλεῖστε τους τελικά μέ τήν μπαστούνα πού ἔχετε πίσω ἀπό τήν πόρτα, χωρίς ὅμως νά τούς κτυπήσετε. Δῶστε τους νά καταλάβουν ὅτι ἡ σατανική τους σπορά δέν πιάνει στά δικά μας χώματα. Νά πᾶνε ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἦρθαν, ἄν καί ἐμεῖς στήνἘκκλησία μας εὐχόμαστε «ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημένων». Νά τούς φωτίσει, δηλαδή, ὁ Θεός καί αὐτούς νά νοήσουν τήν πλάνη τους, νά μετανοήσουν, καί νά ἔλθουν καί αὐτοί στήν Ἐκκλησία μας νά λατρεύσουν τόν Θεό καί νά κοινωνήσουν μαζί μας τά Ἄχραντα Μυστήρια, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Σχετικά μέ αὐτά πού σᾶς ἔδωκαν οἱ ἀπρόσκλητοι ἐπισκέπτες μας αἱρετικοί, τήν Καινή Διαθήκη καί τά φυλλάδιά τους, νά τά παραδώσετε ὅλα στήν φωτιά. Δέν θέλουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τά δικά τους χέρια. Εἶναι πλανεμένοι.Ἐννοοῦμε πολύ καλά τόν σκοπό τους καί τήν ἀπάτη τους. Ἀκοῦστε: Γιά νά παραπλανήσουν τόν λαό μας, παρουσιάζονται ὅτι δέν διαφέρουν τάχα ἀπό μᾶς καί γι᾽ αὐτό ἔδωσαν τήν Καινή Διαθήκη ἐγκεκριμμένη ἀπό τά Πατριαρχεῖα καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά, ἀφοῦ αὐτοί δέν παραδέχονται Πατριαρχεῖα καί Ἱερά Σύνοδο, γιατί ἔκαναν αὐτή τήν πονηριά; Καί γι᾽ αὐτή τους τήν ἀπάτη μᾶς γίνονται ἀκόμη περισσότερο ἀποτροπιαστικοί καί ἀποβλητέοι.Ἔξω αὐτοί ἀπό μᾶς! Τήν Καινή Διαθήκη, Χριστιανοί μου, θά τήν πάρετε ἀπό τά δικά μας χέρια. Παρακαλῶ τήν Παναγία μας νά φωτίσει κάποιον πλούσιο καί νά μᾶς δώσει χρήματα – γιατί ἐμεῖς σάν Μητρόπολη δέν ἔχουμε – καί θά τυπώσουμε τήν Καινή Διαθήκη ὡς ἔκδοση τῆς Μητρόπολής μας, γιά νά τήν δώσουμε σέ ὅλα τά σπίτια τῶν Χριστιανῶν μας. Εὐχηθεῖτε νά ἔρθει γρήγορα ἡ εὐλογημένη αὐτήὥρα. Ἀποτελεῖ ὄνειρό μου καί δυνατή ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς μου νά μπεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ ὅλα τά σπίτια τῶν χριστιανῶν μας.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος

καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας