Εκτύπωση

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χιλιομοδίου (Κορινθίας), Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου (Χιλιομόδι, Τ.Κ. 200 08 - τηλ. 27410-98294).

Ἠγουμένη: γερόντισσα Εὐπραξία.

Φωτογράφος: analogion.gr

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_01_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_02_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_03_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_05_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_06_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_08_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_09_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_10_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_11_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_12_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_13_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_14_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_15_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_17_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_18_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_19_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_20_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_21_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_22_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_23_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_24_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_25_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_26_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_27_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_28_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_29_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_30_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_31_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_32_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_33_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_34_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_35_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_36_s.jpg

IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_37_s.jpg IMPanagiasFanerwmenhsXiliomodiou_Jul2008_38_s.jpg