Ἀπὸ τὸ κανάλι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου:

 

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου - Ιερά Μονή Μαχαιρά