Τὰ κείμενα τῆς ἔκδοσης ἔχουν ἐλεγχθεῖ/διορθωθεῖ σχολαστικὰ βάσει τῶν παλαιῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων.

Πρωϊνὴ Προσευχή

 

 

Μικρὰ Παράκλησις

Μικρὸν Ἀπόδειπνον

Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου