Ἡ νεώτερη ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου γιὰ ἴΦωνα εἶναι διαθέσιμη γιὰ κατέβασμα.

{gallery}files-photos/proseuxhtarion-v1p2-iOS{/gallery}