Εκτύπωση

Ἡ νεώτερη ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου γιὰ ἴΦωνα εἶναι διαθέσιμη γιὰ κατέβασμα.

IMG_0014.jpg IMG_0017.jpg IMG_0019.jpg

IMG_0022.jpg IMG_0039.jpg IMG_0040.jpg

IMG_0043.jpg IMG_0046.jpg IMG_0047.jpg

IMG_0048.jpg