Τὸ Προσευχητάριον εἶναι διαθέσιμο πλέον καὶ γιὰ ΠαραθυρόΦωνο (Windows Phone).

      Τὴν ἐφαρμογὴ μπορεῖτε νὰ τὴν κατεβάσετε ἐδῶ.

{gallery}files-photos/proseuxhtarion-wp{/gallery}