Σελίδα 1 από 1

Ονομασία και προέλευση του Τυπικού

Δημοσιεύτηκε: 02 Ιαν 2011, 18:19
από ΔΚΚ
Πρόσφατα εκδόθηκε ένα νέο βιβλίο σχετικό με την λειτουργική και το τυπικόν

Αρχιμ. Γεωργίου Π. Στέφα, Θέματα Λειτουργικής & Τυπικού, Καλαμπάκα 2010,

από όπου (προς γνωριμία) παραθέτω την παράγραφο για την ονομασία και προέλευση του Τυπικού, σ. 70:

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους συναντούμε τα αυτοκρατορικά Τυπικά. Τον τίτλο αυτόν έφεραν διάφορα διατάγματα, νόμοι και θεσπίσματα, τα οποία ρύθμιζαν ποικίλα θέματα της πολιτείας και των πολιτών. Την ίδια περίοδο συναντούμε στα Μοναστήρια τα λεγόμενα Κτητορικά Τυπικά. Αυτά ήταν Κανονισμοί, που είχαν καταρτίσει οι ηγούμενοι για την ομαλή λειτουργία των Μονών.

Οι μοναστηριακοί αυτοί Κανονισμοί ρύθμιζαν όλα τα θέματα της Μονής, όπως τα περί της διοικήσεως και της διαδοχής της, το θέμα της συντηρήσεως της Μονής, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μοναχών, τα της διατροφής και της ενδυμασίας τους, τον τρόπο εισαγωγής στη Μονή νέων μοναχών ή υποψηφίων κ.λπ.

Ορισμένα Κτητορικά Τυπικά περιελάμβαναν και περιγραφές της τάξεως των ιερών Ακολουθιών (Κυριακών, εορτών, καθημερινών). Οι περιγραφές αυτές μεταφέρονταν και σε άλλες Μονές είτε αυτές είχαν δικές τους περιγραφές είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό σιγά-σιγά επικράτησαν οι καλύτερες, που τις εφάρμοζαν οι περισσότερες Μονές. Αλλά τα Τυπικά αυτά δεν μπορούσαν πια να ανήκουν σε συγκεκριμένο κτητορικό Τυπικό. Διαχωρίστηκαν από αυτό και έφεραν πια τον τίτλο Τυπικό.

Με την πάροδο του χρόνου η λέξη Τυπικό επικράτησε να σημαίνει το εκκλησιαστικό βιβλίο, που περιέχει την περιγραφή της τάξεως, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τελούνται οι ιερές ακολουθίες.