Κατηγορία: Ὀμολογία Χριστοῦ
Εμφανίσεις: 1277

Γεννήθηκα σὲ Ὀρθόδοξο κράτος, ὅπου οἱ ἐκκλησίες ἦσαν συνέχεια ἀνοικτές, ὅπου βλέπαμε ἱερέα καὶ τρέχαμε νὰ τοῦ φιλήσουμε τὸ χέρι.

Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ Ἑλλάδα στὴν ὁποῖα γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα.

Παρέμβαση Εἰσαγγελέα (καὶ ἐδώ, ἐδώγιὰ τὴν Θεία Κοινωνία σὲ Ναούς! (12/4/2020). Τί βλασφημία!

Τὰ σούπερ μάρκετ νὰ λειτουργοῦν κανονικά, καὶ οἱ ἐκκλησίες νὰ εἶναι ἀλειτούργητες, κλειστὲς καὶ ἀμπαρωμένες (οὔτε μὲ ἕναν πιστὸ ἀνὰ 20τ.μ.!, καὶ νὰ ζητεῖται παρέμβαση εἰσαγγελέα γιὰ τὴν μετάδοση αὐτοῦ τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ!).

Ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσει καὶ νὰ φωτίσει τοὺς Ἄρχοντες, τοὺς Γραμματεῖς καὶ Εἰσαγγελεῖς, καὶ ἐμεῖς ἂς μετανοήσουμε ἐκ βάθους καρδίας, γιὰ νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Χριστός.

 

Οὔτε ἕνα δόξα τῷ Θεῷ, οὔτε ἕνα εὐχαριστῶ στὴν Παναγία, γιὰ τὴν βοήθειά Τους. Ὅλα ἐμεῖς καὶ τὰ μέτρα μας τὰ κάνουν!