Κατηγορία: Βυζαντινοὶ Χοροί
Εμφανίσεις: 12402

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

τὰ παρόντα ἀρχεῖα καὶ οἱ πληροφορίες παραχωρήθηκαν εὐγενῶς
ἀπὸ τὸν κ. Εὐάγγελο Λιναρδάκη, πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ἠρακλείου

 Ἡ Δημοτικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία Ἠρακλείου ἰδρύθηκε τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1986, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ Διευθυντῆ της Γεωργίου Ἀμαργιανάκη, ἡ ὁποῖα ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ἠρακλείου, μὲ τοὺς ἐξῆς στόχους:

α) Τὴν καλλιέργεια καὶ προβολὴ τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τόσο στὴν Κρήτη, ποὺ συντηρεῖ μιὰ ἀξιολογότατη παράδοση ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Βενετοκρατίας, ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

β) Τὴν πειραματικὴ διεύρυνση τῶν μεθόδων χορωδιακῆς ἐκτέλεσης τῶν διαφόρων εἰδῶν τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

γ) Τὴν ἐπιλογή, ἐκμάθηση καὶ ἐκτέλεση ἐκκλησιαστικῶν συνθέσεων παλαιοτέρων καὶ νεοτέρων Κρητῶν μελοποιῶν μὲ σκοπὸ τὴν ἔκδοση μιᾶς σειρᾶς ἀντιπροσωπευτικῶν δίσκων.

Ἡ χορωδία ἔχει ἤδη πραγματοποιήσει περισσότερες ἀπό 200 ἐμφανίσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό (Γαλλία, Ἰταλία, Πολωνία), καὶ τελευταῖα στὸ Μέγαρο Μουσικῆς. Ἔχει ἐκδόσει τὸν πρῶτο δίσκο μὲ τίτλο «Ἔργα Κρητῶν Μελοποιῶν», καὶ ἐτοιμάζει ἕνα δεύτερο δίσκο τῆς ἴδιας σειρᾶς, ὅπως ἐπίσης καὶ τρεῖς ἄλλους δίσκους μὲ ἔργα διαφόρων μελοποιῶν.

Τὰ μέλη τῆς χορωδίας: Σουργιαδάκης Ἐμμανουήλ (διευθυντής), Ἀνδρουλάκης Ἐμμανουήλ, Βουκυκλάκης Κων/νος, Γιακουμάκης Δημήτριος, Γραμματικάκης Φίλιππος, Καρτέρης Κων/νος, Κουβίδης Δημήτριος, Λιναρδάκης Εὐάγγελος, Μεσσαριτάκης Δημήτριος, Παπαστεφανάκης Μιλτιάδης, Στρατάκης Ἰωάννης, Στυλιανάκης Ἐμμανουήλ, Φανουράκης Γεώργιος, Χατζάκης Σταῦρος.

Χοράρχης ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Σουργιαδάκης.
Ἐπιμέλεια καὶ εὐθύνη τῶν ἴσων, ὁ κ. Εὐάγγελος Λιναρδάκης.

BuzantinhXorHrakleiou-2.jpg BuzantinhXorHrakleiou-AgiaTriadaXania.jpg