Κατηγορία: Τυπικόν Όρθρου Ενοριών
Εμφανίσεις: 7723

Στο βιβλίο μας Τυπικόν Όρθρου Ενοριών που εκδόθηκε το 2008, είχαμε προνοήσει Πίνακα με τα Εωθινά και τους Ήχους των Κυριακών μέχρι προ του Τριωδίου του 2015.

 

 

Παρακάτω παρέχουμε επεκτάσεις του εν λόγω πίνακα με τα Εωθινά και τους ήχους

α'. επέκταση του Πίνακα μέχρι το 2018.

β'. επέκταση του Πίνακα για τα ημερολογιακά έτη 2018, 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος).

γ'. επέκταση του Πίνακα για το έτος 2020

δ'. επέκταση του Πίνακα για το έτος 2021