Τὸ Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου σὲ ἐξήγηση τοῦ Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη, Κωνσταντινούπολις 1899.