Τὸ κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον σὲ ἠχογράφηση ἑνὸς εὐσεβοῦς ἀδελφοῦ μας. Τὸ κείμενο εἶναι ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἐκδόσεως Ἱερὰς Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου (2008) καὶ βασίζεται στὴν ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔτους 1904.

Ἀκοῦστε ὅλα τὰ κεφάλαια μαζί:

{play}files-mp3/kainh-dia0hkh/playlist.xml{/play}

 

Ἀκοῦστε τὰ κεφάλαια ἕνα-ἕνα: 

Κεφάλαιον Α' {play}files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_01.mp3{/play}

Κεφάλαιον Β' {play}files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_02.mp3{/play}

Κεφάλαιον Γ' {play}files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_03.mp3{/play}

Κεφάλαιον Δ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_04.mp3{/play}

Κεφάλαιον Ε' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_05.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΣΤ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_06.mp3{/play}

 

 

Κεφάλαιον Ζ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_07.mp3{/play}

Κεφάλαιον Η' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_08.mp3{/play}

Κεφάλαιον Θ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_09.mp3{/play}

Κεφάλαιον Ι' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_10.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΙΑ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_11.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΙΒ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_12.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΙΓ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_13.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΙΔ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_14.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΙΕ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_15.mp3{/play}

Κεφάλαιον ΙΣΤ' {play}http://analogion.gr/files-mp3/kainh-dia0hkh/Kata_Markon_Euaggelion_16.mp3{/play}