Οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς Σου τὸ Μυστήριον εἴπω - Δεν θα φανερώσω τὸ Μυστήριο αὐτὸ (τῆς Θείας Ευχαριστίας) στοὺς ἐχθρούς Σου.

Σᾶς παρακαλῶ πολύ, ἱερὲς μητροπόλεις, ἱεροὶ ναοί, ὀρθόδοξες σελίδες, ὀρθόδοξες εἰδησεογραφικὲς σελίδες, ὀργανώσεις κ.α., μὴ δημοσιεύετε βίντεο/φωτογραφίες τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου ἢ τοῦ Ἱεροῦ ἰδίως ἀπὸ στιγμὲς τῆς Θείας Λειτουργίας. Τὰς θύρας, τὰς θύρας!

Λέμε στὸ «Τοῦ δείπνου Σου τοῦ Μυστικοῦ», ὅτι Οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς Σου τὸ Μυστήριον εἴπω - Δεν θα φανερώσω τὸ Μυστήριο αὐτὸ (τῆς Θείας Ευχαριστίας) στοὺς ἐχθρούς Σου. Ἂς τὸ κάνουμε πράξη.