Ἡ εὐχὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» (νοερὰ προσευχή), μελοποιημένη σε διαφόρους ήχους.

 

Σὲ ἤχο πλ. α':

{aridoc engine="google" width="750" height="750"}/files-pdf/music/pp/H_euxh_se_hxo_pla.pdf{/aridoc}

Σὲ ἤχο β':

{aridoc engine="google" width="750" height="750"}/files-pdf/music/pp/H_euxh_se_hxo_b.pdf{/aridoc}